World is Bigger Then What you See on the Screen

Naše škola je zapojena do projektu Erasmus+, v rámci strategických partnerství škol KA219. Projekt se jmenuje Svět je větší, než ho vídíme na obrazovce a je zaměřen na to, aby studentům ze zapojených mezinárodních škol pomohl získat rozhled i dále, než je obrazovka monitoru, tabletu, či mobilního telefonu.

V projektu jsou mimo naší školy zapojeny školy z Německa, Španělska, Polska, Řecka a Turecka. 

Setkání probíhají formou workshopů, kam z každé školy přijedou zástupci z řad studentů a učitelů všech zúčastněných škol. Na workshopu pak studenti pracují v mezinárodních týmech na určitém tématu/výstupu. Studenti jsou ubytováni v hostitelských rodinách a získávají tím kulturní rozhled o skutečném životě na daném místě a zdokonalují se v angličtině.

Zatím proběhla tato mezinárodní setkání:

Setkání učitelů v Turecku (září 2017)

Studentský workshop v Praze (listopad 2017)

Studentský workshop v Německu (květen 2018)

Evaluační setkání učitelů v Polsku (září 2018)

Studentský workshop v Řecku (říjen 2018)

a jsou naplánované ještě workshopy ve Španělsku (duben 2019) a v Polsku (květen-červen 2019)

Výstupy projektu jsou nahrány na eTwinning. https://twinspace.etwinning.net/26669/home