vzdělávací program

Výtvarnictví a užitý design

obor

82 – 41 – M / 17 Multimediální tvorba

               

 

poř.

ID žáka

body

 

 

 

1.

MPT/912/2019

100

2.

MPT/992/2019

98

3.

MPT/1016/2019

98

4.

MPT/1071/2019

97

5.

MPT/1055/2019

97

6.

MPT/1094/2019

96

7.

MPT/1085/2019

96

8.

MPT/986/2019   

96

9.

MPT/997/2019

95

10.

MPT/1029/2019

95

11.

MPT/1005/2019

95

12.

MPT/1068/2019

95

13.

MPT/1001/2019

95

14.

MPT/994/2019

94

15.

MPT/1096/2019

94

16.

MPT/1048/2019

93

17.

MPT/1064/2019

92

18.

MPT/1032/2019

91

19.

MPT/1082/2019

91

20.

MPT/999/2019

91

21.

MPT/1013/2019

90

22.

MPT/1021/2019

90

23.

MPT/1026/2019

90

24.

MPT/1134/2019

90

25.

MPT/1073/2019

89

26.

MPT/1042/2019

89

27.

MPT/1105/2019

88

28.

MPT/1084/2019

88

29.

MPT/1107/2019

87

30.

MPT/1045/2019

87

31.

MPT/1059/2019

87

32.

MPT/1102/2019

87

33.

MPT/1036/2019

85

34.

MPT/1065/2019

80

35.

MPT/980/2019

80

36.

MPT/1087/2019

77

37.

MPT/1044/2019

77

38.

MPT/1025/2019

74

39.

MPT/1124/2019

73

40.

MPT/1046/2019

73

41.

MPT/1114/2019

72

42.

MPT/1049/2019

70

43.

MPT/958/2019

68

44.

MPT/1052/2019

68

45.

MPT/1011/2019

62

46.

MPT/1111/2019

60

47.

MPT/1047/2019

59

48.

MPT/1097/2019

57

49.

MPT/1104/2019

55

50.

MPT/1116/2019

50

51.

MPT/957/2019

45

52.

MPT/953/2019

45

53.

MPT/1133/2019

35

54.

MPT/1000/2019

35

55.

MPT/1117/2019

25

56.

MPT/1126/2019

0

57.

MPT/1081/2019

0

58.

MPT/1092/2019

0

59.

MPT/1122/2019

0

 

 

Informace pro přijaté uchazeče:

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole je potřeba potvrdit odevzdáním Zápisového lístku, a to nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí.

 

 

Informace pro uchazeče, kteří měli nižší počet bodů

Uchazeči, kteří měli méně než 89 bodů (vzhledem k výsledkům stanovená hranice pro přijetí) ze 100 možných a zároveň vyhověli kritériím stanoveným ředitelem školy pro přijímací řízení, mohou podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

Termín možnosti nahlédnutí do spisů u nepřijatých uchazečů byl stanoven do pěti kalendářních dnů od doručení výzvy, a to v čase 9:00 – 11:00 a 14:00 – 15:30.

 

 

Harmonogram:

6. – 10. 1.

1. kolo talentových zkoušek

14. 1

zveřejnění výsledku 1. kola talentových zkoušek (ID uchazeče)

23. 1.

náhradní termín 1. kola talentových zkoušek

5. – 15. 2.

zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a vydání rozhodnutí o nepřijetí uchazeče

 

 

Pořadí uchazeče:

Někteří uchazeči si podali přihlášku na dvě školy a své přijetí u nás nemusí potvrdit Zápisovým lístkem.  V tomto případě bude doplněn potřebný počet uchazečů v následném pořadí.

 

70

minimální počet bodů pro přijetí

25

počet přijímaných uchazečů