Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Filmová a animační tvorba (KLASICKÁ ANIMACE)

                                       

OTÁZKY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE

 

1.         Záběr a práce s kamerou

Skladebná řada: typy záběrů, jejich funkce a použití v rámci AV díla.

Kompozice záběru.    

Dramatické možnosti objektivů.

Práce se světlem.

Technické parametry (ostření, clona, barevné podání; formáty záznamu).

 

2.         Střih

Návaznost ve střihové skladbě.

Filmový rytmus.

Typy střihu.

Střih jako výrazový prostředek filmu.

Střihové impulsy.

 

3.         Zvuk a zvuková dramaturgie dokumentárního a hraného filmu

Jednotlivé komponenty zvukové složky filmu.

Zvukové komponenty u hraného filmu a způsoby jejich užití.

Zvukové komponenty u dokumentárního filmu a způsoby jejich užití.

Způsoby nahrávání filmového zvuku.

 

4.         Dokumentární film

Formy a žánry dokumentární tvorby.

Rozdíly mezi publicistickým pořadem a dokumentárním filmem.

Typy výpovědí v návaznosti na obrazovou složku.

Bodový scénář.

Práce s komentářem.

Dokumentární a hraný film – pokusy o fúzi z obou stran.

 

5.         Scénář a stavba hraného filmu

Dramatický oblouk a fáze literární přípravy.

Sekvenční střih a základní stavba hraného filmu (lineární, paralelní, křížová, retrospektivní a mozaiková montáž).

Filmový prostor a čas (včetně metod kondenzace a ředění filmového času).

 

6.         Inscenační pravidla a vliv audiovizuální tvorby

Předsnímací jednoty.

Základní inscenační pravidla (osy hlavního směru, jednoty pohledů, jednoty směru pohybu).

Filmový štáb a funkce jeho členů.

Sociální působení audiovizuální tvorby.

 

7.         Střihový program Adobe Premiere

Rozložení pracovní plochy.

Horizontální a vertikální montáž.

Možnosti úpravy obrazu a zvuku.

Audio a video přechody.

Práce s video okny a proměnnými parametry v rámci jediného klipu.

Zrychlování, zpomalování a časová orientace záznamu.

Filmová a animační tvorba.

 

8.         Obrazová postprodukce v Adobe Premiere CC

Užití efektů (klíčování, obraz v obraze aj.).

Barevné korekce.

Titulkování. Animace.

Export videa a jejich formáty.

 

9.         Digitální kamera, její nastavení a parametry

Formátování média, nastavení bílé, ostření, kompozice obrazu.

Základní pohyby kamery, záběr z ruky a ze stativu.

Velikost a kompozice záběrů.

Základní práce se světlem ve studiu.

Nastavení zvuku.

 

10.       Programy a grafické formáty

Bitmapová a vektorová grafika (definice, rozdíly, využití).

Barevné režimy: RGB, CMYK (definice, rozdíly, využití).

Adobe Photoshop,  Illustrator,  Indesign,  Premiere, Cinema 4D.

PSD, JPEG, GIF, BMP, PNG, PDF, XML, AI, EPS, C4D (definice, vlastnosti a využití).

Import / export a spolupráce mezi programy.

 

11.       Techniky animovaného filmu

Popis různých animačních technologií.

Základní rozdělení a specifika animačních technik.

Porovnání jednotlivých technik na základě postupu při natáčení.

 

12.       Historie animovaného filmu ve světě

Předanimační techniky (optické hračky, camera obscura apod.).

Zakladatelé animovaného filmu.

Rozvoj animačních studií (USA, Evropa, Japonsko).

 

13.       Historie českého animovaného filmu

Průkopníci české animace.

Rozvoj lokálních studií (Praha, Zlín …).

Specifika českého loutkového a kresleného filmu.

Animovaná tvorba pro děti.

 

14.       České a světové osobnosti animovaného filmu, významná studia

Nejdůležitější osobnosti, které ovlivnily filmový průmysl v oboru animovaného filmu.

Současná scéna a tendence animovaného filmu.

Animační studia ve světě (Evropa, USA, Asie).

 

15.       Postup přípravy a realizace animovaného filmu

Srovnání počítačové a klasické animace.

Porovnání přípravy animovaného filmu na základě použité techniky.

Postup realizace animovaného filmu (od animatiku po postprodukci).

Současné možnosti využití animace (dokumentární simulace, triky, reklamy atd.).

 

16.       Kreslený film

Základní principy a specifikace techniky kresleného filmu.

Porovnání realizace animovaného filmu z pohledu historie a současnosti.

Významné osobnosti kresleného animovaného filmu a jejich tvorba.

Animační 2D softwary.

 

17.       Základní animační principy v kreslené animaci

Základní principy a specifikace techniky animovaného filmu.

Disneyho principy animace.

Praktické ukázky, na kterých jsou vidět základní principy animace.

 

18.       Předtisková příprava a propagace      

Propagace, charakterizace, historie.

Tvorba a druhy propagačních prostředků (plakát, billboard, leták, katalog …).

Logo a značka, corporate design, grafický manuál.

Využití programů Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign.

Formáty pro export a rozlišení tiskového dokumentu.   

Základy pre-pressu pro ofset a digitální tisk (barevné režimy, barevné profily, formáty dokumentů, tiskové značky, spadávka).                                       

 

19.       Adobe Photoshop 1 – základní přehled možností programu

Úvod, rozdíl mezi programy Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign (porovnání vektorové a rastrové – bitmapové - grafiky, využití programu).

Orientace v pracovním prostředí programu Adobe Photoshop, možnosti nastavení pracovní plochy.

Nástroje (práce s nimi a jejich možnosti, výběr nástroje s ohledem na zadání). Klávesové zkratky. Filtry a jejich využití.

Transformace (libovolná, perspektiva, pokřivení).

Práce s grafickým tabletem.

 

20.       Adobe Photoshop 2 - vrstvy, selekce, masky

Úvod, rozdíl mezi programy Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign (porovnání vektorové a rastrové – bitmapové - grafiky, využití programu).

Typy vrstev (rastrové, textové, vrstvy tvaru a práce s nimi).

Nástroje na tvorbu selekcí a práce s nimi. Úprava výběru.

Typy masek, tvorba masek a využití, filtry (ukázky).

 

21.       Adobe Photoshop 3 – základní práce s fotografií a retuš

Úvod, rozdíl mezi programy Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign (porovnání vektorové a rastrové – bitmapové - grafiky, využití programu).

Použití štětce (druhy a možnosti), vytvoření bruche.

Práce s fotografií v Adobe Photoshop. Ořez. Barevné korekce, vyvážení bílé.

Nástroje k úpravě kontrastu a jasu – práce s histogramem.

Úrovně a křivky. Vrstvy úprav. Automatické úpravy.

Principy a možnosti zostření. Nástroje sloužící k retuši fotografií.

 

22.       Adobe Illustrator 1 – nástroje pro kresbu a malbu

Úvod, rozdíl mezi programy Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign (porovnání vektorové a rastrové – bitmapové - grafiky, využití programu).

Orientace v pracovním prostředí, nastavení pracovní plochy (orientace, formáty, barevný režim).

Nástroje pro výběr, nástroje pro kresbu (pero a editace bodů, segment čáry, oblouk, spirála atd.), nástroje pro malbu (štětec).

 

23.       Adobe Illustrator 2 - transformace, textové nástroje, přesné tvary a měření

Úvod, rozdíl mezi programy Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign (porovnání vektorové a rastrové – bitmapové - grafiky, využití programu).

Transformace (nástroje pro změnu tvaru, velikost dle procent, zrcadlení, rotace se změnou bodu otáčení).

Galerie textových nástrojů (text, textové pole, text v ploše a na cestě).

Vytvoření přesného tvaru a orientační měření (nástroj měřítko, pravítka, vodítka, automatická vodítka, nástroj perspektiva).

 

24.       Adobe Illustrator 3 - možností tahu, přechod a maska krytí, nástroj cestář, vrstvy

Úvod, rozdíl mezi programy Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign (porovnání vektorové a rastrové – bitmapové - grafiky, využití programu).

Možnosti tahu (nastavení a možností dynamiky linky).

Nástroj cestář (ukázka na jednoduchých geometrických tvarech).

Vzorník (uložení barvy, knihovny barev), vytvoření stopy a symbolu.

Možnosti průhlednosti, přechodu a vytvoření masky krytí, vrstvy (práce a nastavení), export a uložení.

 

25.     Funkce InDesignu       

Využití a možnosti programu v rámci grafické tvorby.

Vzorové stránky, natékání, zřetězení a obtékání textu, číslování stránek.

Odstavcové a objektové styly, tabulky. Dělení slov.

Proklad, vyrovnání a prostrkání.

Hladká, smíšená a akcidenční sazba (definice, zásady a využití).

Stránkový a řádkový rejstřík.

Pre-press (rozlišení, barevné režimy, formáty dokumentů, tiskové značky).

 

 

 

Praha 2. 10. 2023                                                    Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D., MBA

                                                                                                        ředitel školy