Platnost od 1. 9. 2021

 

3.2          Výčet hodin a jejich hodinová dotace (učební plán)

 

Název vyučovacího předmětu

Počet týdenních vyučovacích hodin

Povinné vyučovací předměty

I. ročník

II. ročník

III. ročník

IV. ročník

celkem

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

II. cizí jazyk / Seminář z ANJ

 

2

2

2

6

Dějepis

2

 

 

 

2

Matematika

3

2

3

3

11

Základy přírodních věd

2

2

 

 

4

Základy společenských věd

 

 

 

3

3

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informatika

2

2

 

 

4

Podniková ekonomika

5

4

2

2

13

Management

 

 

3

 

3

Marketing a reklama

 

 

2

2

4

Ekonomické projekty

 

 

2

 

2

Digitální fotografie

2

2

 

 

4

Základy polygrafie

2

 

 

 

2

Dějiny umění

 

2

3

3

8

Počítačová grafika

2

2

 

 

4

Mediální komunikace

2

2

2

 

6

Produkce

2

2

4

4

12

Obchodní právo

 

 

 

2

2

Odborná praxe

 

2

2

2

6

Celkem hodin

32

32

33

31

128