2020 / 21

 

Předmětová komise

Vedoucí

Předměty

Členové

 

 

 

 

Český jazyk a humanitní předměty

 

Mgr. V. Geršlová

 

I.  Český jazyk a literatura

    Mediální komunikace

 

 

II.  Základy společenských věd

     Psychologie

     Dějepis

 

III. Dějiny umění

     Dějiny filmu

     Dějiny fotografie

Mgr. O. Červinka (ČJL, MEK)

Mgr. J, Petřinová (ČJL)

Mgr. M. Všetíček (ČJL

 

Ing. Bc. S. David Doležal (ZSV)

Mgr. V. Šnoblová (PSY)

D. Tefr (DEJ)

 

Mgr. V. Geršlová (DEU)

Mgr. Z. Konečný (DEU, DFI)

M. Smejkal (DFO)

 

Cizí jazyky

Mgr. H. Komárková

Anglický jazyk

Seminář z anglického jazyka

Ruský jazyk

Španělský jazyk

Německý jazyk

Mgr. Bc. S. Hašková (ANJ, SAJ)

Mgr. H. Komárková (ANJ, RUJ)

Mgr. H. Ondráčková(ANJ, SAJ)

Mgr. Š. Rudolf (SAJ,ANJ, ŠPJ)

Bc. J. Smejkal (ANJ)

Mgr. B. Šebestová (ANJ, SAJ)

Mgr. M. Vaváková (ANJ, SAJ)

Mgr. M. Všetíček (NEJ)

 

Matematika a přírodovědné předměty

Mgr. T. Ružbacká

Matematika

Informatika

Základy přírodních věd

Tělesná výchova

Mgr Z. Böhmová (MAT)

Mgr. D. Brabec (TEV)

Mgr. I. Georgiev (INF)

PaedDr. J. Hrouda (TEV)

Mgr. T. Ružbacká (MAT)

Bc. J. Smejkal (INF)

D. Tefr (ZPV)

 

Odborné ekonomické předměty

Ing. Z. Ondrušová

Marketing a reklama

Management

Podniková ekonomika

Obchodní právo

Produkce

 

Mgr. Z. Konečný (PRO)

Ing. Z. Ondrušová (MGR,MMT)

Ing. M. Zeman (PEK, OPR)

Odborné kreativní předměty

Mgr. M. Říha

I. Filmová tvorba

Animace

Filmová tvorba

Základy filmové tvorby

 

 

II. Fotografie

Digitální fotografie

Analogová fotografie

Fotografická tvorba

Fotografie a média

 

III. Počítačová grafika

Grafický design

Počítačová animace

Počítačová grafika

Webová tvorba

Základy polygrafie

 

IV. Výtvarnictví

Výtvarná tvorba

Kreativní komunikace

Modelování

Technologie a modelování

Typografie

Figurální kresba

 

Ing. D. Březina (FLM)

P. O. Bureš, DiS. (FLM)

MgA. A. Mastníková (ANM)

MgA.  J. Tomašík (ANM)

MgA. Z. Zvonek (FLM, ZFT)

 

Mgr. Z. Böhmová (DIF)

Bc. M. Leupoldová (FOT, FAM)

Mgr. M. Říha (DIF, FOT)

M. Smejkal (ANF, DIF)

S. Zbyněk (DIF)

 

Ing. M. Absolon (GDE)

MgA. A. Mastníková (PAN)

Bc. L. Pěčová (POL, POG)

Mgr. M. Říha (POG)

MgA.  J. Tomašík (WET, PAN)

MGr. M. Turbák (GDE)

 

MgA. Bc. S. Hašková (KOM)

Ak. mal. J. Klát (FIG, VÝT, KOM)

Mgr. P. Kolínský (TAM, UDE)

Mgr. H. Pšeničková (VÝT, TYP)