Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Předmětové komise

 

 

                                                                       2022 /2023

 

Český jazyk a humanitní předměty PhDr. A. Hudcová
       
  I. Český jazyk a literatura PhDr. A. Hudcová (ČJL, SČJ)
    Seminář z českého jazyka Mgr. I. M. Montenegro (ČJL, SČJ, MKO)
    Mediální komunikace Mgr. M. Všetíček (ČJL)
       
  II. ZSV Mgr. Š. Rudolf (ZSV)
    Dějepis D. Tefr (DEJ)
       
  III. Dějiny umění Mgr. V. Barták Geršlová (DEU)
    Dějiny filmu Mgr. Z. Konečný (DEU, DFI)
    Dějiny fotografie M. Smejkal (DFO)
      Ak. mal. J. Klát (DEU)
       
Cizí jazyky Mgr. H. Komárková
       
    Anglický jazyk MgA. Bc. J. Hendrych (ANJ, SAJ)
    Seminář z anglického jazyka Mgr. H. Komárková (ANJ, RUJ)
    Ruský jazyk Mgr. H. Ondráčková (ANJ, SAJ)
    Španělský jazyk Mgr. Š. Rudolf ( ŠPJ)
    Německý jazyk Bc. J. Smejkal (ANJ)
      Ing. A. Stejskalová (ANJ, SAJ)
      Mgr. B. Šebestová (ANJ, SAJ)
      Mgr. M. Všetíček (NEJ)
       
       
Matematika a přírodovědné předměty Mgr. T. Ružbacká
       
    Matematika Mgr. Z. Böhmová (MAT)
    Informatika Mgr. Z. Rom (TEV)
    Základy přírodních věd Mgr. Š. Farkas (INF)
    Tělesná výchova PaedDr. J. Hrouda (TEV)
      Mgr. T. Ružbacká (MAT)
      Bc. J. Smejkal (INF)
      D. Tefr (ZPV)
       
       
Odborné předměty ekonomické Mgr. Z. Konečný
       
    Marketing a reklama Mgr. Z. Konečný (PRO)
    Management Ing. K. Gardner (MGR, MMT, EPR)
    Podniková ekonomika Ing. M. Zeman (PEK, OPR)
    Obchodní právo  
    Produkce  
    Ekonomické projekty  
       
       
Odborné předměty kreativní MgA. J. Faukner
       
  I. Filmová tvorba Ing. D. Březina, MBA (FLM)
    Základy filmové tvorby MgA. R. Kopřivík (FLM, SCE)
    Animace MgA. A. Mastníková (ANM, PAN)
    Počítačová animace MgA. J. Tomašík (ANM, PAN)
    Scenáristika MgA. V. Janečková (ZFT, FLM)
    Filmové projekty MgA. V. Nedomová (FIP)
       
  II. Digitální fotografie Mgr. Z. Böhmová (DIF)
    Analogová fotografie MgA. J. Faukner (FOT, FAM)
    Fotografická tvorba Mgr. M. Říha (DIF)
    Fotografie a média M. Smejkal (DIF, ANF)
    Fotografické projekty Mgr. M. Turbák (FOP)
      MgA. M. Mazúr (FAM)
       
  III. Počítačová grafika Ing. M. Absolon (GDE, WET)
    Grafický design Bc. L. Pěčová (POL, POG)
    Webová tvorba Mgr. M. Říha (POG)
    Základy polygrafie Mgr. M. Turbák (GDE)
    Nová média MgA. M. Mazúr (MED)
       
  IV. Výtvarná tvorba Ak. mal. J. Klát (VÝT)
    Figurální kresba MgA. V. Nedomová (UDE)
    Kreativní komunikace Mgr. P. Kolínský (FIK, UDE)
    Technologie a modelování Mgr. H. Pšeničková (VÝT, KAL, TAM)
    Užitý design MgA. M. Mazúr (KOM)
    Kaligrafie