2019 / 20

Předmětová komise

Odborný garant

Předseda

Členové

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

 

Mgr. J. Petřinová

Mgr. J. Petřinová

Mgr. O. Červinka

Mgr. M. Všetíček

Cizí jazyk

Mgr. Š. Rudolf

Mgr. H. Ondráčková

Mgr. Bc. S. Hašková

Mgr. H. Komárková

Mgr. Š. Rudolf

Bc. J. Smejkal

Mgr. B. Šebestová

Všeobecně vzdělávací předměty

 

Mgr. T. Ružbacká

Mgr. T. Ružbacká

Mgr. D. Brabec

Mgr. I. Georgiev

Bc. J. Smejkal

D. Tefr

Produkce, dějiny umění,

a ekonomické předměty

Mgr. Z. Konečný

Mgr. Z. Konečný

Ing. Bc. S. Doležal

Mgr. V. Geršlová

Ing. M. Zeman

Fotografie

 

Mgr. M. Říha

Mgr. M. Říha

 

Mgr. Z. Böhmová

Bc. M. Leupoldová

M. Smejkal

S. Zbyněk

Audiovizuální tvorba

 

MgA. Z. Zvonek

Ing. D. Březina, MBA.     

P. O. Bureš, DiS.

MgA. A. Mastníková

MgA.  J. Tomašík

MgA. Z. Zvonek

Grafika a design

 

Ak. mal. R. Jařabáčová

Mgr. V. Geršlová

 

MgA. B. Dušek

Ak. mal. R. Jařabáčová

Bc. L. Pěčová

Výtvarná tvorba

 

Ak. mal. J. Klát

Mgr. H. Pšeničková

Ak. mal. J. Klát

Mgr. P. Kolínský