7.1          Společná část

Didaktický test je vyhodnocován Centrem. Výsledky budou zveřejněny nejpozději 7. 6. (jaro) nebo 10. 9. (podzim). Didaktické testy se hodnotí slovně (uspěl …) s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

 

7.2          Profilová část

Způsob hodnocení navrhuje ŘŠ a nejpozději před začátkem první zkoušky schvaluje maturitní komise.

U zkoušky z ČJL a z cizího jazyka by mělo tvořit hodnocení z písemné práce 40 % a hodnocení z ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení předmětu. To však ve školním roce 2020/2021 neplatí. Vychází se pouze z hodnocení ústní zkoušky.

Vzhledem k tomu, že se písemná práce nekoná, bude ve školním roce 2020/21 hodnocení ústní zkoušky 100 %.

V protokolu zkoušky z cizího jazyka se u žáka, který si nahradil zkoušku, uvádí místo stupně prospěchu slovo „nahrazeno“.

ČJL a ANJ jsou zkouškami nepovinnými. V případě, že je žák konat nebude, nebudou součástí hodnocení na maturitním vysvědčení.