Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Pravidla pro výběr děl k ústní MZ z ČJL

 

Pravidla pro výběr děl pro ústní MZ z ČJL

Školní seznam obsahuje nejméně 60 literárních děl.

Školní seznam literárních děl bude žákům zpřístupněn do 30. září školního roku (na webu školy).

Ze školního seznamu si žák podle kritérií pro výběr zadání připraví vlastní seznam 20 literárních děl, který odevzdá řediteli školy do 15. 3. pro jarní zkušební období a do 30. 6. pro podzimní zkušební období.

Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

 

 

Kritéria pro výběr zadání vlastního seznamu literárních děl

Seznam četby žáka musí obsahovat minimálně:

počet literárních děl

literární díla

 

 

min. 2 x

Světová a česká literatura do konce 18. století

min. 3 x

Světová a česká literatura 19. století

min. 5 x

Česká literatura 20. a 21. století

min. 4 x

Světová literatura 20. a 21. století

 

 

min. 2 x

próza

min. 2 x

poezie

min. 2 x

drama

 

 

Ústní zkouška z ČJL

Ústní zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá nejdéle 15 minut.

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut.

Pracovní list je tvořen výňatkem z uměleckého textu, výňatkem z neuměleckého textu a vymezením struktury ústní zkoušky.

Pro ústní zkoušku společné části si žák losuje před zkušební maturitní komisí číslo pracovního listu.

V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. V takovém případě žák losuje znovu.

 

Zpracováno ke dni 24. 9. 2023