Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Ústní zkouška z ČJL

 

 

Ústní zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá nejdéle 15 minut.

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut.

Pracovní list je tvořen výňatkem z uměleckého textu, výňatkem z neuměleckého textu a vymezením struktury ústní zkoušky.

Pro ústní zkoušku společné části si žák losuje před zkušební maturitní komisí číslo pracovního listu.

V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. V takovém případě žák losuje znovu.