vzdělávací program

Fotografie a média

obor

82 – 41 – M / 17 Multimediální tvorba

 

Výsledky talentových zkoušek včetně zkoušek konaných v náhradním termínu (19. 1.)

 

pořadí

ID žáka

body

 

 

 

1.

MPT/693/2020

97

2.

MPT/766/2020

97

3.

MPT/719/2020

90

4.

MPT/764/2020

90

5.

MPT/723/2020

90

6.

MPT/724/2020

90

7.

MPT/813/2020

89

8.

MPT/808/2020

88

9.

MPT/736/2020

88

10.

MPT/685/2020

88

11.

MPT/677/2020

88

12.

MPT/772/2020

87

13.

MPT/802/2020

87

14.

MPT/711/2020

87

15.

MPT/754/2020

86

16.

MPT/810/2020

85

17.

MPT/684/2020

84

18.

MPT/710/2020

84

19.

MPT/804/2020

83

20.

MPT/781/2020

82

21.

MPT/727/2020

82

22.

MPT/718/2020

81

23.

MPT/767/2020

80

24.

MPT/835/2020

80

25.

MPT/819/2020

80

26.

MPT/833/2020

80

27.

MPT/794/2020

80

28.

MPT/822/2020

77

29.

MPT/806/2020

76

30.

MPT/815/2020

76

31.

MPT/768/2020

75

32.

MPT/795/2020

75

33.

MPT/717/2020

75

34.

MPT/729/2020

74

35.

MPT/776/2020

71

36.

MPT/774/2020

67

37.

MPT/811/2020

64

38.

MPT/689/2020

60

39.

MPT/777/2020

60

40.

MPT/775/2020

58

41.

MPT/834/2020

46

42.

MPT/758/2020

32

43.

MPT/779/2020

0

44.

MPT/771/2020

0

45.

MPT/765/2020

0

46.

MPT/773/2020

0

47.

MPT/690/2020

0

 

 

Poznámka:

Sdělení o výsledku talentové zkoušky není rozhodnutím o přijetí nebo nepřijetí.

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů bude zveřejněn až 5. 2. 2021.

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole je potřeba potvrdit odevzdáním Zápisového lístku, a to nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí.

 

Harmonogram:

4. – 8. 1.

1. kolo talentových zkoušek

11. 1

zveřejnění výsledku 1. kola talentových zkoušek (ID uchazeče)

19. 1.

náhradní termín 1. kola talentových zkoušek

25. 1.

možnost nahlížet do spisu s podklady pro hodnocení

(nutno se předem domluvit na sekretariátu školy)

5. – 15. 2.

zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a vydání rozhodnutí o nepřijetí uchazeče

 

Pořadí uchazeče:

Někteří uchazeči si podali přihlášku na dvě školy a své přijetí u nás nemusí potvrdit Zápisovým lístkem.  V tomto případě bude doplněn potřebný počet uchazečů v následném pořadí.

 

Minimální počet bodů pro přijetí             

70

 

Počet přijímaných uchazečů:

25