Na základě rozhodnutí ředitele školy se v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 jednotná přijímací zkouška nekoná (ta, kterou zajišťuje Cermat).

To znamená, že v rámci přijímacího řízení se uskuteční jen školní přijímací zkouška (pohovor), jejíž součástí bude i zjišťování znalostí z českého jazyka a matematiky (viz Kritéria přijímací zkoušky).

Termín školní přijímací zkoušky byl stanoven na dny 5. - 7. 5. 2021.