Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka

 

Povinnou zkoušku profilové části z cizího jazyka je možné nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem na jazykové úrovni stanovené RVP daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však B 1.

Seznam povolených certifikátů je možno nalézt na stránkách MŠMT.

 

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy do 22. března (nejpozději do 26. 3.)

Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.