Povinnou zkoušku profilové části z cizího jazyka je možné nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem na jazykové úrovni stanovené RVP daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však B 1.

Seznam povolených certifikátů je možno nalézt na stránkách MŠMT.

 

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy do 25. března 2022 (nejpozději do 31. 3. 2022).

Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.