Na základě vydaných opatření obecné povahy ke konání přijímacích zkoušek ze dne 15. 3. 2021 provedlo MŠMTdalší úpravy termínů přijímacího řízení.

Na základě těchto úprav rozhodl ŘŠ o termínu konání školní přijímací zkoušky , a to na dny 5. - 7. 5. 2021.

 

 

Nový termín

Akce

 

 

do 31. 3.

Vyhlášení kritérií přijímacího řízení

(zveřejnění, zůstávají v platnosti)

 

do 1. 3.

Odevzdání přihlášky

(nemění se)

 

do 9. 4.

Vyhlášení termínu školní přijímací zkoušky

(na webu školy oznámení změny termínu)

 

do 19. 4.

Zaslání pozvánek k přijímací zkoušce

(14 dnů před konáním ŠPZ)

 

do 30. 4.

Vydání zápisového lístku na ZŠ

 

5. – 7. 5.

Školní přijímací zkouška

(nesmí být v době JPZ: 3. a 4. 5.)

(termín ŠPZ nově: 3. – 19. 5.)

 

10. 5.

Zaslání pozvánek k náhradní zkoušce

 

bude určeno

Možnost nahlížení do spisů

 

19. 5.

Vyhlášení výsledků řádného termínu přijímacích zkoušek

(Zveřejnění přijatých uchazečů, zaslání rozhodnutí nepřijatým uchazečům)

(19. -21. 5.)

 

2. - 4. 6.

Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku z řádného termínu

(do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků)

 

4. 6.

Náhradní termín přijímací zkoušky

 

14. 6.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení v náhradním termínu

(14. – 16. 6.)

 

bude určeno

Možnost nahlížení do spisů – náhradní termín

 

28. - 30. 6.

Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku z náhradního termínu