vzdělávací program

Počítačová grafika a animace

obor

63–41–M/01 Ekonomika a podnikání

 

poř.

ID žáka

I. část

II. část

III. část

body celkem

 

 

 

 

 

 

1.

MPT/272/2021

25

30

40

95

2.

MPT/257/2021

30

30

24

84

3.

MPT/254/2021

30

22

32

84

4.

MPT/239/2021

27

30

24

81

5.

MPT/255/2021

19

30

32

81

6.

MPT/282/2021

19

30

32

81

7.

MPT/270/2021

20

14

40

74

8.

MPT/252/2021

24

22

24

73

9.

MPT/267/2021

19

30

24

73

10.

MPT/281/2021

18

14

40

72

11.

MPT/261/2021

16

14

40

70

12.

MPT/263/2021

15

30

24

69

13.

MPT/289/2021

6

22

40

68

14.

MPT/245/2021

13

14

40

67

15.

MPT/244/2021

22

30

8

60

16.

MPT/274/2021

13

6

40

59

17.

MPT/277/2021

19

6

32

57

18.

MPT/266/2021

11

14

24

49

19.

MPT/287/2021

3

14

24

41

20.

MPT/283/2021

10

6

16

32

21.

MPT/295/2021

4

14

0

28

22.

MPT/278/2021

6

6

0

12

23.

MPT/291/2021

0

0

0

0

24.

MPT/209/2021

0

0

0

0

25.

MPT/256/2021

0

0

0

0

 

Poznámka:

Sdělení o výsledku příjímací zkoušky není rozhodnutím o přijetí nebo nepřijetí.

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů bude zveřejněn až 19. 5. 2021.

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole je potřeba potvrdit odevzdáním Zápisového lístku, a to nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí a nepřijetí.

 

Harmonogram:

5. – 7. 5.

Školní přijímací zkouška

10. 5.

Zaslání pozvánek k náhradní zkoušce

12. 5.

Možnost nahlížení do spisů

19. 5.

Vyhlášení výsledků řádného termínu přijímacích zkoušek

(Zveřejnění přijatých uchazečů, zaslání rozhodnutí nepřijatým uchazečům)

2. - 4. 6.

Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku z řádného termínu

(do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků)

4. 6.

Náhradní termín školní přijímací zkoušky

14. 6.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení v náhradním termínu

9. 6.

Možnost nahlížení do spisů – náhradní termín

28. - 30. 6.

Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku z náhradního termínu

 

Pořadí uchazeče:

Někteří uchazeči si podali přihlášku na dvě školy a své přijetí u nás nemusí potvrdit Zápisovým lístkem.  V tomto případě bude doplněn potřebný počet uchazečů v následném pořadí.

 

Minimální počet bodů pro přijetí             

60

 

Počet přijímaných uchazečů:

12