vzdělávací program

Art management a produkce

obor

63–41–M/01 Ekonomika a podnikání

 

poř.

ID žáka

I. část

II. část

III. část

body celkem

 

 

 

 

 

 

1.

MPT/240/2021

27

30

40

97

2.

MPT/262/2021

27

30

40

97

3.

MPT/208/2021

25

30

40

95

4.

MPT/271/2021

24

30

40

94

5.

MPT/259/2021

24

30

40

94

6.

MPT/233/2021

22

30

40

92

7.

MPT/226/2021

27

22

40

89

8.

MPT/297/2021

24

22

40

86

9.

MPT/260/2021

24

22

40

86

10.

MPT/243/2021

16

30

40

86

11.

MPT/280/2021

22

30

32

84

12.

MPT/246/2021

27

14

40

81

13.

MPT/269/2021

19

22

40

81

14.

MPT/286/2021

19

30

32

81

15.

MPT/251/2021

17

30

32

79

 

Minimální počet bodů 

Na základě výsledků přijímací zkoušky byli přijati uchazeči, kteří získali 79 a více bodů.

Minimální počet bodů pro přijetí je 60.

Při rovnosti bodů je dalším rozřazujícím kritériem pro určení pořadí uchazeče výsledek I. části zkoušky (Přijímací zkouška včetně ČJ a MAT).

 

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole je potřeba potvrdit odevzdáním Zápisového lístku, a to nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí.

 

Počet přijímaných uchazečů:    

15.

 

Poznámka

Další informace naleznete na našem webu WWW.EDUSO.CZ (Pro uchazeče – Kritéria – AMP).