vzdělávací program

Počítačová grafika a animace

obor

63–41–M/01 Ekonomika a podnikání

 

poř.

ID žáka

I. část

II. část

III. část

body celkem

 

 

 

 

 

 

1.

MPT/272/2021

25

30

40

95

2.

MPT/257/2021

30

30

24

84

3.

MPT/254/2021

30

22

32

84

4.

MPT/239/2021

27

30

24

81

5.

MPT/255/2021

19

30

32

81

6.

MPT/282/2021

19

30

32

81

7.

MPT/270/2021

20

14

40

74

8.

MPT/252/2021

24

22

24

73

9.

MPT/267/2021

19

30

24

73

10.

MPT/281/2021

18

14

40

72

11.

MPT/261/2021

16

14

40

70

12.

MPT/263/2021

15

30

24

69

 

Minimální počet bodů 

Na základě výsledků přijímací zkoušky byli přijati uchazeči, kteří získali 69 a více bodů.

Minimální počet bodů pro přijetí je 60.

Při rovnosti bodů je dalším rozřazujícím kritériem pro určení pořadí uchazeče výsledek I. části zkoušky (Přijímací zkouška včetně ČJ a MAT).

 

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole je potřeba potvrdit odevzdáním Zápisového lístku, a to nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí.

 

Počet přijímaných uchazečů:    

12.

 

Poznámka

Další informace naleznete na našem webu WWW.EDUSO.CZ (Pro uchazeče – Kritéria – PGA).