projekt

odborná praxe (povinný)

obor

82-41-M/17 Multimediální torba

vzdělávací program

Fotografie a média

třída

2.B

termín

7. – 18. 6. 2021

místo  

práce v exteriéru

název

Souboj člověka a přírody

volitelné žánrové kategorie

krajinářská/reportážní fotografie

výsledky vzdělávání

Žák:

dokáže zpracovat finální návrh pro další zpracování;

používá odpovídající techniku a zařízení;

zvládne organizovat svou práci z hlediska dodržení termínů;

dokáže realizovat výtvarně a technicky náročné efektivní fotografie;

zvládá vhodnou techniku svícení, expozice, ostření atd.

dovede řešit technické problémy při realizaci výtvarného návrhu.

                                                  Zadání

učitel

Mgr. M. Říha

název

Souboj člověka a přírody

rozsah / obsah

krajinářská/reportážní fotografie

set 5–10 fotografií

forma a termín odevzdání

příprava fotografií pro prezentaci

16. 6. 2021

zadání (průběh a body hodnocení)

1. výběr lokace, která přímo souvisí s tématem souboje člověka a přírody – ať už formou přetváření krajiny člověkem, či díla člověka přírodou (urbex) a vytvoří sérii fotografií vyjadřujících ať už ekologický, či etický aspekt situace

2. zjištění informací ohledně situace tak, aby byl žák schopen jí adekvátně popsat

3. realizace dostatečného počtu fotografií

3. postprodukce s využitím počítačových programů

4. prezentace s hodnocením, která bude doplněna o krátký průvodní text

seznam žáků

všichni žáci 2.B

 

 

 

projekt

odborná praxe (povinný)

obor

82-41-M/17 Multimediální torba

ŠVP

Fotografie a média

třída

3.B

termín

7. – 18. 2021

místo  

práce doma

Název

Jídlo

volitelné žánrové kategorie

volný výběr fotografických žánrů

výsledky vzdělávání

Žák:

dokáže zpracovat finální návrh pro další zpracování;

používá odpovídající techniku a zařízení;

zvládne organizovat svou práci z hlediska dodržení termínů;

dokáže realizovat výtvarně a technicky náročné fotografie;

volí vhodné pozadí a zvládá techniku svícení, expozice, ostření atd.

dovede řešit technické problémy při realizaci výtvarného návrhu

                                                  Zadání

učitel

Bc. M. Nováková, Mgr. M. Říha

kategorie

volný výběr fotografických žánrů

název

Jídlo

rozsah / obsah

fotografická série o min. 3 snímcích

forma a termín odevzdání

připravit pro tisk v Tif/300 dpi a pro web/72 dpi

16. 6. 2021

zadání (průběh a body hodnocení)

1. průzkum úkolu – volba zaměření a způsobu realizace fotografií („scénář“)

2. realizace dostatečného počtu fotografií

3. postprodukce s využitím počítačových programů

4. prezentace s hodnocením, která bude doplněna o krátký průvodní text

seznam žáků

všichni žáci 3. B