projekt

odborná praxe (povinný)

obor

63-41-M / 01 Ekonomika a podnikání

vzdělávací program

Art management a produkce, Počítačová grafika a animace

třída

2.D

termín

7. – 18. 6. 2021

místo  

práce z domova

název

Obchodní společnosti

zpracování

ekonomický projekt; text doplněný o tabulky, grafy, obrázky

výsledky vzdělávání žáka

rozumí podstatě a principům podnikání;

orientuje se v obchodně podnikatelských aktivitách tržních subjektů;

využívá marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů;

plánuje možné náklady, výnosy a zisk;

je schopen efektivně hospodařit s finančními prostředky

                                                     Zadání

učitel

Ing. M. Zeman

název

Založení společnosti s ručením omezeným

obsah

ekonomický projekt

rozsah

úvodní strana + 10 stran textu

forma a termín odevzdání

práce bude vytištěná a zároveň odeslaná vedoucímu projektu v elektronické podobě do 18. 6. 2021

zadání (části projektu)

1. úvodní strana (škola, název práce, jméno žáka, třída, datum)

2.  podnikatelský záměr, společenská smlouva

3. výzkum trhu – nabídka konkurence (reálné údaje min. 4 podniků)

4. výzkum trhu – poptávka zákazníků (sestavení dotazníku)

5. rozpočet – aktiva a pasiva podniku (zahajovací rozvaha)

6. rozpočet nákladů, výnosů a hospodářského výsledku v 1. roce  

    podnikání

7. závěr, strategie podniku v dalším období

8. vytištění práce a její odeslání v elektronické podobě

kritéria hodnocení

splnění zadání a termínu odevzdání práce;

vlastní obsah práce (projektu);

formální zpracování práce (pravopis, uspořádání textu, zvýraznění textu, grafy, tabulky, popisy, …)

seznam žáků

všichni žáci 2.D

 

 

 

vzdělávací program

Art management a produkce, Počítačová grafika a animace

třída

3.D

termín

7. – 18. 6. 2021

místo  

práce z domova

název

Obchodní společnosti

zpracování

ekonomický projekt; text doplněný o tabulky, grafy, obrázky

výsledky vzdělávání žáka

rozumí podstatě a principům podnikání;

orientuje se v obchodně podnikatelských aktivitách tržních subjektů;

využívá marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů;

plánuje možné náklady, výnosy a zisk;

je schopen efektivně hospodařit s finančními prostředky

                                                 Zadání

učitel

Ing. M. Zeman

název

Založení společnosti s ručením omezeným

obsah

ekonomický projekt

rozsah

úvodní strana + 10 stran textu

forma a termín odevzdání

práce bude vytištěná a zároveň odeslaná vedoucímu projektu v elektronické podobě do 18. 6. 2021

zadání (části projektu)

1. úvodní strana (škola, název práce, jméno žáka, třída, datum)

2.  podnikatelský záměr, společenská smlouva

3. výzkum trhu – nabídka konkurence (reálné údaje min. 4 podniků)

4. výzkum trhu – poptávka zákazníků (sestavení dotazníku)

5. rozpočet – aktiva a pasiva podniku (zahajovací rozvaha)

6. rozpočet nákladů, výnosů a hospodářského výsledku v 1. roce  

    podnikání

7. závěr, strategie podniku v dalším období

8. vytištění práce a její odeslání v elektronické podobě

kritéria hodnocení

splnění zadání a termínu odevzdání práce;

vlastní obsah práce (projektu);

formální zpracování práce (pravopis, uspořádání textu, zvýraznění textu, grafy, tabulky, popisy, …)

seznam žáků

všichni žáci 3.D