Třída / třídní učitel:                                            4. B / Pe

Den:                                                                      7. 6. 2021 / pondělí

Zahájení / vyhlášení výsledků:                        11:15 / 16:40

Místo:                                                                   učebna č. 21

předmět

 

 

FAM

 

OBH.

 

DEU

 

zkoušející

 

 

 

Le, Ří

Sm

Le, Ří

 

Sm, Ge

zahájení

 

 

příprava

zkouška

příprava

zkouška

příprava

zkouška

Bartáková

 

 

11:30

11:45

13:15

13:30

15:00

15:15

Breitkopfová

 

 

11:45

12:00

13:30

13:45

15:15

15:30

Brifordová

 

 

12:00

12:15

13:45

14:00

15:30

15:45

Ceralová

 

 

12:15

12:30

14:00

14:15

15:45

16:00

Kozáková

 

 

12:30

12:50

14:15

14:30

16:00

16:20

 

 

Třída / třídní učitel:                                            4. C / On

Den:                                                                      7. 6. 2021 / pondělí

Zahájení / vyhlášení výsledků:                        8:45 / 13:05

Místo:                                                                   učebna č. 13

předmět

 

 

OBH.

 

VGD

 

DEU

 

zkoušející

 

 

Sm,

Kl,Tu,Ab

 

Kl, Tu

 

Sm, Ge

zahájení

 

 

příprava

zkouška

příprava

zkouška

příprava

zkouška

Alexandrová

 

 

9:00

9:15

10:30

10:45

11:45

12:00

Dovganyuk

 

 

9:15

9:30

10:45

11:00

12:00

12:15

Hedvigová

 

 

9:30

9:45

11:00

11:15

12:15

12:30

Hochová

 

 

9:45

10:00

11:15

11:30

12:30

12:45

 

 

 

 

Třída / třídní učitel:                                            4. B / Pe

Den:                                                                      8. 6. 2021 / úterý

Zahájení / vyhlášení výsledků:                        7:30 / 13:35

Místo:                                                                   učebna č. 21

předmět

FAM

 

OBH.

 

DEU

 

zkoušející

 

Le, Ří

Sm

Le, Ří

 

Sm, Ge

zahájení

příprava

zkouška

příprava

zkouška

příprava

zkouška

Cvoreňová

7:45

8:00

9:15

9:30

11:45

12:00

Foltánová

8:00

8:15

9:30

9:45

12:00

12:15

Hančík

8:15

8:30

9:45

10:00

12:15

12:30

Ivkovič

8:30

8:45

10:00

10:15

12:30

12:45

Kryštofová

8:45

9:00

10:15

10:30

12:45

13:00

Machová

9:00

9.15

10:30

10:45

13:00

13:15

 

 

Třída / třídní učitel:                                            4. C / On

Den:                                                                      8. 6. 2021 / úterý

Zahájení / vyhlášení výsledků:                        12:00 / 16:35

Místo:                                                                   učebna č. 13

předmět

 

 

VGD

 

OBH.

 

DEU

 

 

 

zkoušející

 

 

 

Kl, Tu

Sm,

Kl,Tu,Ab

 

Sm, Ge

 

 

zahájení

 

 

příprava

zkouška

příprava

zkouška

příprava

zkouška

 

 

Hošková

 

 

12:15

12:30

13:45

14:00

15:15

15:30

 

 

Klát

 

 

12:30

12:45

14:00

14:15

15:30

15:45

 

 

Macháčová

 

 

12:45

13:00

14:15

14:30

15:45

16:00

 

 

Pokorná

 

 

13:00

13:15

14:30

14:45

16:00

16:15

 

 

Galuschenko

 

 

 

 

14:45

15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Třída / třídní učitel:                                            4. B / Pe

Den:                                                                      9. 6. 2021 / středa

Zahájení / vyhlášení výsledků:                        8:20 / 16:05

Místo:                                                                   učebna č. 21

předmět

ČJL

 

ANJ

 

FAM

 

OBH.

 

DEU

 

zkoušející

 

Pe, Čv

 

Še, Kk

 

Le, Ří

Sm

Le, Ří

 

Sm, Ge

zahájení

příprava

zkouška

příprava

zkouška

příprava

zkouška

příprava

zkouška

příprava

zkouška

Hájková

8:40

9:00

9:40

10:00

12:15

12:30

13:30

13:45

14:45

15:00

Havel

 

 

10:00

10:20

12:30

12:45

13:45

14:00

15:00

15:15

Miksová

 

 

10:20

10:40

12:45

13:00

14:00

14:15

15:15

15:30

Marešová

 

 

 

 

13:00

13:15

14:15

14:30

15:30

15:45

Endrlová

9:00

9:20

10:40

11:00

 

 

 

 

 

 

Merenyč

 

 

11:00

11:20

 

 

 

 

 

 

Dvořáková

 

 

11:20

11:40

 

 

 

 

 

 

 

 

Třída / třídní učitel:                                            4. C / On

Den:                                                                      9. 6. 2021 / středa

Zahájení / vyhlášení výsledků:                        9:00 / 14:40

Místo:                                                                   učebna č. 13

 

předmět

ČJL

 

OBH.

 

VGD

 

DEU

 

ANJ

 

zkoušející

 

 

Sm,

Kl,Tu,Ab

 

Kl,Tu

 

Sm,Ge

 

Vv,On

zahájení

příprava

zkouška

příprava

zkouška

příprava

zkouška

příprava

zkouška

příprava

zkouška

Koukalová

 

 

9:15

9:30

10:45

11:00

12:00

12:15

NAHRAZ.

 

Žemličková

 

 

9:30

9:45

11:00

11:15

12:15

12:30

13:20

13:40

Malá

 

 

9:45

10:00

11:15

11:30

12:30

12:45

 

 

Heřmanová

ODHL.

 

10:00

10:15

11:30

11:45

12:45

13:00

13:40

14:00

Štěchová

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00

14:20