SUTERÉN

 

 

dílna

 

01

ateliér

 

02

učebna

 

03

analogová fotografie

 

 

 

 

 

PŘÍZEMÍ

 

Kabinet  101

kabinet

Mgr. D. Brabec

Mgr. I. Georgiev

 Ing. Z. Ondrušová

Mgr. M. Všetíček

11

učebna

 

12

učebna

 

13

učebna

 

Kabinet  107

kabinet (třídní knihy)

 

 

sekretariát

J. Smejkalová

L. Kosová

Kabinet  110

zástupce ředitele

PaedDr. J. Hrouda

 

bufet

 

Kabinet  113

kabinet

Mgr. V. Barták Geršlová

Bc. J. Smejkal

Mgr. Š. Rudolf

14

učebna

 

15

učebna

 

Kabinet 119

kabinet

Mgr. H. Komárková

 Mgr. H. Ondráčková

Mgr. O. Pastuščaková

Mgr. B. Šebestová

 

 

 

 

I. PATRO

 

Kabinet  201

výchovný poradce

Mgr.  H. Pšeničková

Kabinet  202

kabinet

Mgr. O. Červinka

Mgr. Z. Konečný

D. Tefr

Ing. M. Zeman

21

učebna

 

22

učebna

 

23

ateliér výtvarné tvorby

 

Kabinet  206

kabinet

Ak. mal. J. Klát

Mgr. H. Pšeničková

24

počítačová učebna

 

Kabinet  208

zástupce ředitele, kabinet

Mgr. J. Petřinová

Kabinet  209

kabinet

Bc. L. Pěčová

Mgr. T. Ružbacká

Ředitel

ředitel. Jednací místnost

Mgr. Ing. J. Smejkal, PhD.

25

počítačová učebna

 

Kabinet  212

kabinet

Mgr. Z. Böhmová

M. Smejkal

S. Zbyněk

26

počítačová učebna

 

27

počítačová učebna

 

28

počítačová učebna

 

Kabinet  215

kabinet

Ing. M. Absolon

MgA. A. Mastníková

MgA. J. Tomašík

 

sklad

 

Kabinet  220

kabinet

Ing. D. Březina

Bc. P. O. Bureš

MgA. V. Janečková

 

 

 

 

NOVÁ BUDOVA

 

30

tělocvična

 

31

ateliér fotografické tvorby

 

32

ateliér filmové tvorby

 

33

ateliér užitého designu

 

34

počítačová učebna

 

Kabinet  311

kabinet

MgA. Bc. S. Hašková

Bc. M. Leupoldová

MgA. V. Nedomová

Mgr. M. Říha

Mgr. M. Turbák