Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Termíny přijímacího řízení (EKP)

 

 

                                                      TERMÍNY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

                                                                              2023/2024

do 31. 1.

 

ŘŠ

 

Vyhlášení kritérií přijímacího řízení ředitelem školy

 

1. – 20. 2.

 

 

 

uchazeč

 

 

 

Podávání přihlášky zák. zástupci

*  3 způsoby

*  pořadí vyjadřuje přednostní volbu (nelze již měnit po termínu)

 

1. 3. 2024

 

 

CZVV

 

 

Centrum předá ŘŠ informaci o místě konání JPZ v obou termínech

    (na oba termíny může být stejná škola)

 

do 15. 3. 2024

 

 

uchazeč

 

 

TALENTOVÁ ZKOUŠKA

*  uchazeč má právo stanovit pořadí školy dle priority (jinak platí původní)

 

do 25. 3.

 

 

 

ŘŠ

 

 

 

ŘŠ zveřejní termíny školní zkoušky

ŘŠ rozešle pozvánky (v systému nebo v listinné podobě)

              (obsah: místo, den, čas + registrační číslo)

 

12. a 15. 4.

 

CZVV

 

Jednotná přijímací zkouška (test z ČJL a MAT)

 

16. – 19. 4.

 

ŘŠ

 

          Školní přijímací zkouška (přijímací pohovor)

 

26. 4.

 

 

ŘŠ

 

 

          Náhradní termín školní přijímací zkoušky (přijímací pohovor)

                           (termín pravděpodobně 25. – 26. 4. 2024)

 

29. – 30. 4.

 

CZVV

 

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky (test z ČJL a MAT)

 

6. 5.

 

CZVV

 

Zveřejní výsledky JPZ (prostřednictvím DIPSY)

 

10. a 14. 5.

 

uchazeči

 

Uchazeči se mohou seznámit s podklady rozhodnutí

(po telefonické domluvě termínu nahlédnutí)

15. 5.

 

 

ZZVV

 

 

Centrum zveřejnění výsledky 1. kola v DIPSY

ŘŠ zveřejní výsledky 1. kola na veřejně přístupném místě

 

do 17. 5.

 

 

uchazeč

 

 

Uchazeč může podat odvolání (3 dny od zveřejnění výsledků)

    (odvolání podává na Magistrát)

 

                                                              

 

                                               TERMÍNY II. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

                                                                         2023/2024

do 18. 5.

 

ŘŠ

 

ŘŠ může vyhlásit II. kola přijímacího řízení  

 

do 24. 5.

 

 

uchazeč

 

 

Podávání přihlášek do II. kola

    (ti, co se nedostali v 1. kole)

 

8. – 12. 6.

 

ŘŠ

 

                 Školní a talentové zkoušky (II. kolo)

 

13. 6.

 

CZVV

 

Centrum zpřístupní výsledky JPZ

 

18. – 20. 6.

 

 

ŘŠ

 

 

Uchazeč má možnost seznámit se s podklady rozhodnutí

    (do doby zveřejnění výsledků)

 

21. 5.

 

ŘŠ

 

Zveřejnění výsledků II. kola přijímacího řízení