Ředitel školy a vedoucí pedagog     Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D.              267 915 120 (sekretariát)

Zástupce ředitele školy                      PaedDr. Jiří Hrouda                            739 448 596

 

Sekretariát:

ekonomické oddělení                        Jitka Smejkalová                                 267 915 120  /  739 448 621

pedagogické oddělení                       Lenka Kosová                                      267 915 120  /  739 448 621