Ředitel školy a vedoucí pedagog     Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D.             267 915 120 (sekretariát)

Zástupce ředitele školy                      PaedDr. Jiří Hrouda                            739  448 596

Zástupce ředitele školy                     Mgr. Jana Petřinová                           petrinova.jana@gmail.com

 

 

Sekretariát:

ekonomické oddělení                        Jitka Smejkalová                                 297 915 120  /  739 448 621

pedagogické oddělení                       Lenka Kosová                                      297 915 120  /  739 448 621