Výchovný poradce:            Mgr. Hana Pšeničková                  pseha@centrum.cz