Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

PGA - seznam přijatých uchazečů po náhradním termínu

 

 

 

vzdělávací program

Počítačová grafika a animace

obor

63–41–M/01 Ekonomika a podnikání

 

poř.

ID žáka

ČJ

přepočt.

60 %

MAT

přepočt.

60%

I. 

JPZ celkem

KSP + hodnoc.

prací

Stud.

předp.

 Aktivity

II. a III.

Školní č.

celkem

Body celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

                   

 

 

Minimální počet bodů 

S přihlédnutím k hodnocení JPZ se stanoví minimální celkový počet pro přijetí na 50. Při rovnosti bodů je dalším rozřazujícím kritériem pro určení pořadí uchazeče výsledek I. části zkoušky (JPZ).

 

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole je potřeba potvrdit odevzdáním Zápisového lístku, a to nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí.

 

Počet přijímaných uchazečů:    

15.

 

Redukované pořadí

Redukované pořadí platí pro uchazeče-cizince, kterým byla V ČR poskytnuta dočasná ochrana. Je definováno jako pořadí uchazeče stanovené na základě redukovaného hodnocení, tj. hodnocení v testu z matematiky.