Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

FAM - projekt odborné praxe

 

 

projekt

odborná praxe (povinný)

obor

82-41-M/17 Multimediální torba

vzdělávací program

Fotografie a média

třída

2.B

termín

11. – 17. 4. 2023

místo  

práce v exteriéru

název

Abstraktní fotografie

volitelné žánrové kategorie

Kreativní, umělecky pojatá fotografie

výsledky vzdělávání

Žák:

dokáže zpracovat finální návrh pro další zpracování;

používá odpovídající techniku a zařízení;

zvládne organizovat svou práci z hlediska dodržení termínů;

dokáže realizovat výtvarně a technicky náročné efektivní fotografie;

zvládá vhodnou techniku svícení, expozice, ostření atd.

dovede řešit technické problémy při realizaci výtvarného návrhu.

               

                                                  Zadání

učitel

Mgr. M. Říha

název

Abstraktní fotografie

rozsah / obsah

Set minimálně 5ti fotografií tematicky sladěných podle zvolené myšlenky

forma a termín odevzdání

Příprava fotografií pro prezentaci

19. 4. 2023

zadání (průběh a body hodnocení)

1.Předložit a konzultovat svou koncepci, příběh, myšlenku…

2. Po schválení zajistit dostatek materiálů, rekvizit a všechno potřebné vybavení pro samotnou tvorbu.

3. Dostatečně promyslet použitou technologii a světelnou přípravu.

4. Postprodukce žádána s využitím počítačových programů během času praxí s přítomností studenta ve škole – povinně!

5. Obhajoba práce vysvětlující její koncepci, použitou techniku a směr.

seznam žáků

všichni žáci 2.B