Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

VUD - výsledky přijímacích zkoušek

 

 

 

vzdělávací program

Výtvarnictví a užitý design

obor

82–41–M/17 Multimediální tvorba

 

Sdělení o výsledku přijímací zkoušky včetně pořadí není rozhodnutím o přijetí nebo nepřijetí. Uchazeč bude přijat do toho oboru vzdělání, který má v jeho přihlášce nejvyšší prioritu a u nějž jej výsledky přijímacího řízení opravňují k přijetí.

Níže uvedené registrační číslo uchazeče (ID uchazeče) bylo vytvořeno jen pro potřeby talentové zkoušky. Pro účely dalšího procesu přijímání bude uchazeči přiděleno nové registrační číslo prostřednictvím DIPSY.

 

Uchazeči, kteří podali přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou podle původní právní úpravy, mají možnost podat přihlášku do oborů bez talentové zkoušky od 1. 2. do 20. 2. 2024.

Do přihlášky dle své priority zařadí i původně přihlášené obory vzdělání s talentovou zkouškou.

Pokud uchazeč nestanoví prioritu všech svých zvolených oborů vzdělání, má takový uchazeč podáním nové přihlášky právo stanovit správné pořadí dle priority až do 15. 3. 2024.

 

Další důležité informace k přijímacím zkouškám lze najít na webu:

                                                                                              www.prihlaskynastredni.cz

 

 

pořadí

ID uchazeče

celkem

bodů

1.

8412023

100

2.

7282023

99

3.

7292023

98

4.

8732023

97

5.

7962023

96

6.

8312023

95

7.

7602023

95

8.

7302023

94

9.

8262023

93

10.

7812023

92

11.

7212023

92

12.

7902023

91

13.

8862023

91

14.

7232023

90

15.

8072023

90

16.

9242023

89

17.

7542023

89

18.

7862023

88

19.

9012023

88

20.

9082023

87

21.

8282023

87

22.

8362023

86

23.

8162023

85

24.

8132023

85

25.

8562023

84

26.

7562023

84

27.

8442023

84

28.

8082023

83

29.

8942023

83

30.

8172023

83

31.

9332023

83

32.

8922023

82

33.

9372023

82

34.

8662023

81

35.

9192023

80

36.

8432023

80

37.

8632023

80

38.

8892023

79

39.

8762023

79

40.

7472023

79

41.

8902023

78

42.

9322023

78

43.

8112023

77

44.

7352023

76

45.

9272023

75

46.

8152023

75

47.

8272023

75

48.

9152023

74

49.

7432023

74

50.

8142023

73

51.

8352023

72

52.

9122023

71

53.

8522023

71

54.

7752023

71

55.

7242023

69

56.

8222023

68

57.

8402023

65

58.

9112023

65

59.

7672023

64

60.

839203

64

61.

7742023

64

62.

6882023

62

63.

7632023

62

64.

9302023

61

65.

9132023

59

66.

8882023

58

67.

8912023

57

68.

8212023

56

69.

8042023

56

70.

9092023

55

71.

7912023

53

72.

8812023

53

73.

7712023

52

74.

8792023

51

75.

9222023

50

76.

9432023

50

77.

7622023

47

78.

7572023

45

79.

8832023

44

80.

9062023

43

81.

7832023

42

82.

7762023

40

83.

8452023

33

84.

9452023

31

85.

9422023

31

86.

7002023

28

87.

9292023

26

88.

8672023

0

89.

8602023

0

90.

9172023

0

91.

9442023

0