Témata k pohovoru pro vzdělávací programy

Filmová a animační tvorba (FAT), Fotografie a média (FAM), Výtvarnictví a užitý design (VUD)

 

 

Příprava k přijímacímu pohovoru

Uchazeč si na přijímací pohovor vybere jedno ze zadaných témat (viz Zadaná témata) a připraví si odpovídající soubor prací.

 

 

Zadaná témata         

1. téma

2. téma

3. téma

4. téma

volné téma

(př.: přátelé, rodina) 

volný čas   

město

příroda

 

 

Forma a rozsah práce

Po volbě tématu si uchazeč vybere jedné nebo více forem tvorby.

Doporučuje se využití více forem zpracování tématu. Rozsah předložených prací není omezen.

 

Minimální rozsah vlastní tvorby:

fotografie

15

video     

do 5 min

animace

do 2 min

kresba   

10

malba    

10

koláž      

10

modelářské práce

5

 

                             

Prezentace vlastní tvorby

Vyhotovené práce uchazeč přinese k přijímacímu pohovoru. V průběhu pohovoru bude provedena jejich prezentace včetně zhodnocení.

Způsob a forma prezentace je součástí hodnocení.