Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Obecné informace


Zpětná vazba

Klauzurní práce je součástí systému hodnocení výsledků práce žáků za určité období.

 

Cíle práce

Cílem klauzurní práce je ověření schopnosti žáků zpracovat zadané téma z oblasti profilujících (odborných) předmětů. Z toho vyplývá, že tyto práce jsou komplexní a spojují znalosti a dovednosti žáka z několika předmětů. Vzhledem k  rozsahu díla je nutné, aby žák pracoval na zadání nejen v  hodinách jednotlivých předmětů, ale také doma.

 

Klíčový projekt

Pro žáky je čas tvorby klauzurní práce jedním z nejdůležitějších období vzdělávání během roku. Projekty, které se při této práci tvoří, by měly představovat to nejlepší z  tvorby žáka v daném roce.

 

Zadání

Zadání klauzurních prací bude stanoveno na začátku března příslušného školního roku.

Odevzdání, hodnocení (klauzury) a prezentace prací se pak uskuteční ve stejném školním roce na začátku června .

 

Hodnocení

Hodnocení klauzurních prací je komisionální. Při posuzování se uplatňují dvě jinak navzájem se logicky podmiňující hodnotová kritéria tvorby, a to hodnocení obsahu (vlastní zpracování tématu) a formy (jakým způsobem je dílo ztvárněno a jakých prostředků je adekvátně použito). Vzhledem k časové náročnosti nejsou součástí klauzur obhajoby prací. Výsledek hodnocení klauzurní práce má významný vliv na hodnocení ve II. pololetí v příslušných odborných předmětech.

 

Prezentace

Veřejná prezentace prací pak proběhne v době Zahradní slavnosti, kdy škola otevře pro veřejnost určené učebny, aby v nich mohli žáci prezentovat své práce. Zároveň se některé práce objeví i na webu naší školy.  V rámci prezentace se pak může uskutečnit i soutěžní přehlídka (festival) prezentované tvorby.