Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Uplatnění absolventa (Fotografie a média)


Široká možnost uplatnění
Znalosti práva, reklamy, ekonomie, managementu a marketingu, ale hlavně jejich propojení s dobrými znalostmi z počítačové animace a grafiky umožňují vychovávat vysoce kvalifikované žáky, kteří jsou schopni se uplatnit v praxi.


Reklama, film, televize
Po absolvování oboru se zaměřením na fotografii a média mají absolventi dobrý přehled o moderních technologiích používaných v současné době v reklamní sféře a jsou připraveni se významně zapojit do široké oblasti výtvarné fotografické tvorby. Uplatní se zejména ve fotografických ateliérech, v DTP studiích, reklamních agenturách, filmových a televizních společnostech.


Redakční činnost
Absolventi mohou rovněž velmi dobře působit např. v redakcích periodik (reportér, editor, art direktor), nakladatelstvích, ve vědeckých a výzkumných ústavech v oborech vědecké a technické fotografie nebo jako samostatný fotograf výtvarník.

V závislosti na vývoji společenských požadavků mohou být prostřednictvím školního vzdělávacího programu absolventi připraveni pro výkon dalších činností v dané oblasti.

Podnikání a marketing

Dále jsou žáci připravováni vzhledem k absolvování základních ekonomických předmětů i pro oblast podnikání nebo práci v marketingových odděleních nejrůznějších firem či k jakékoliv činnosti v obchodně ekonomické oblasti.


Vysoké školy

Žáci mohou pokračovat ve studiu na poměrně široké škále státních nebo soukromých vysokých škol zabývajících se studovaným zaměřením, a to včetně škol uměleckých.