Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Uplatnění absolventa (Art management a produkce)


Široká možnost uplatnění
Znalosti práva a reklamy, psychologie, ekonomie, managementu a marketingu, ale hlavně jejich propojení s dobrými znalostmi z počítačové grafiky, digitální fotografie a propagační tvorby umožňují vychovávat vysoce kvalifikované studenty, kteří jsou schopni se uplatnit v praxi.


Produkční činnost, reklama
Studenti jsou připravováni k výkonu povolání v podnicích všech právních forem, dále k práci v různých produkčních týmech, v reklamních agenturách, grafických a DTP studií, v redakcích či kulturních institucích apod.


Kultura, výstavy, sport
Absolventi jsou schopni podílet se na organizaci drobných i rozsáhlých akcí typu sportovních a kulturních soutěží, výstav, veletrhů, koncertů, autosalonů, festivalů zájezdů, přehlídek a dalších akcí.


Podnikání, marketing
Dále jsou připravováni i pro oblast podnikání nebo pro práci v marketingových odděleních nejrůznějších firem či jakékoliv činnosti v obchodně ekonomické oblasti.


Vysoké školy
Studenti také mohou pokračovat ve studiu na poměrně široké škále státních nebo vysokých škol zabývajících se studovaným zaměřením.