SUTERÉN

     uč.  16

     ateliér modelování

 

 

kab. modelování

Mgr. P. Kolínský

P. Bruníková, DiS.

 

 

uč.  17

     ateliér filmovétvorby

 

 

uč.  18

     ateliér fotografování

 

 

uč.  19

     ateliér analogové  

 

 

 

     fotografie

 

 

PŘÍZEMÍ

uč.  15

     ateliér animace

 

 

uč.  1

 

 

 

uč.  2

 

 

 

uč.  3

 

 

 

sborovna

 

 

 

sekretariát

J. Smejkalová

L. Kosová

 

zástupce ředitele

PaedDr. J. Hrouda

 

 

     bufet

 

 

 

     jednací místnost

 

 

 

kab. dějin umění, spol. věd

Mgr. V. Geršlová

Mgr. Š. Rudolf

 

    a cizích jazyků

Bc. J. Smejkal

 

 

uč.  4

 

 

 

uč.  5

 

 

 

kab. cizích jazyků

MgA. Bc. S. Hašková

Mgr H. Komárková

 

 

Mgr. H. Ondráčková

Mgr. B. Šebestová

 

I. PATRO

kab. marketingu

Ing. Bc. S. Doležal

 

 

kabinet produkce, ekonomiky,

Mgr. D. Brabec

Mgr. Z. Konečný

 

     TEV a přírodních věd

PhDr. Mgr. V. Scherer Malá MBA

D. Tefr

 

 

Ing. M. Zeman

 

 

školník

R. Mastej

 

 

uč.  6

 

 

 

uč.  7

     výtvarný ateliér

 

 

kab. výtvarné tvorby, výchovný

MgA. H. Pšeničková

Ak mal. J. Klát

 

    poradce

 

 

 

uč.  8

 

 

 

uč.  9

     počítačová učebna

 

 

kab. českého jazyka

Mgr. O. Červinka

Mgr. J. Petřinová

 

kab. matematiky a polygrafie

Bc. L. Pěčová

Mgr. S. Ružbacká

 

ředitel

Mgr. Ing. J. Smejkal, Ph.D.

 

 

uč.  10

     počítačová učebna

 

 

kab. fotografie

Mgr. Z. Böhmová

Bc. M. Leupoldová

 

 

Mgr. M. Říha

M. Smejkal

 

 

S. Zbyněk

 

 

uč.  11

     počítačová učebna

 

 

uč.  12

     počítačová učebna

 

 

uč.  13

     počítačová učebna

 

 

kabinet animace, designu

Ak. mal. R. Jařabáčová

Mgr. B. Dušek

 

    a počítačové grafiky

MgA. A. Mastníková

MgA. J. Tomašík

 

kabinet informatiky

Mgr. I. Georgiev

 

 

kabinet filmové tvorby

P. Bureš, DiS.

P. O. Bureš, DiS.

 

     střižna

Mgr. Z. Zvonek