Osnova písemné obhajoby k práci z Filmové tvorby

 
Rozsah 

Jedna normostrana

 
Obsah
 1.           Ideový záměr práce 
 1.1          Zvolené téma a zdůvodněný výběr tématu

                 (proč jsem si téma zvolil)

1.2          Rozepsaný a vysvětlený záměr

                (co vlastně jsem chtěl vytvořit a proč)

 

2.            Technologická explikace

                (jaké technické a výrazové prostředky byly nebo měly být nejlépe požity)

2.1           Kamera a zvuková technika

2.2          Světla, objektivy

2.3          Software na střih

2.4          Kostýmy, rekvizity apod.

 

3.            Realizační postup
3.1          Námět a scénář

3.2          Příprava natáčení a vlastní natáčení

                (volba lokace, volba herců; u dokumentu výběr respondentů „bude hovořeno“)

3.3          Střih

3.4          Postprodukce

3.5          Triky, titulky, hudba

 
4.            Vlastní zhodnocení

4.1          Dosažení zvoleného záměru

4.2          Nové zkušenosti získané realizací této práce

 

 

 

 

                               Osnova písemné obhajoby k práci z Animace

 
Rozsah 

Jedna normostrana

 

Obsah

1.            Ideový záměr práce      

1.1          Zvolené téma a zdůvodněný výběr tématu

                (proč jsem si téma zvolil)

1.2          Rozepsaný a vysvětlený záměr

                (co vlastně jsem chtěl vytvořit a proč)

 
2.            Technologická explikace

                (jaké technické a výrazové prostředky byly nebo měly být nejlépe požity)

2.1          Kamera a zvuková technika

2.2          Světla, objektivy

2.3           Software na střih

2.4           Kostýmy, rekvizity apod.

 
3.            Realizační postup
 3.1         Námět a scénář

3.2          Příprava natáčení a vlastní natáčení

                (volba lokace, volba herců; u dokumentu výběr respondentů „bude hovořeno“)

3.3          Střih

3.4          Postprodukce

3.5          Triky, titulky, hudba

 
 4.           Vlastní zhodnocení

4.1          Dosažení zvoleného záměru

4.2          Nové zkušenosti získané realizací této práce

 

 

 

 

                               Osnova písemné obhajoby k práci z Grafického designu
 
Rozsah
               

Jedna normostrana


Obsah                 

1.            Úvod               

1.1          Zvolené téma a zdůvodněný výběr tématu

                (proč jsem si téma zvolil)

1.2          Rozepsaný a vysvětlený záměr

                (co vlastně jsem chtěl vytvořit a proč)

1.3          Zjištěné informace z rešerše

                (použité informační zdroje na dané téma)


2.            Popis pracovního postupu

2.1          Zvolená technika

2.2          Použitý materiál

2.3          Inspirační zdroje

2.4          Historický kontext, konfrontace se současnými autory

                (srovnání, rozdíly v přístupu atd.)

2.5          Výjimečnost práce

                (v čem je práce odlišná, jakou inovaci přináší)


3.            Vlastní zhodnocení práce, závěr

3.1          Zdařilost skloubení obsahové a formální stránky

                (sebekritika, sebereflexe)

3.2          Vlastní zjištění a postřehy

3.3          Shrnutí a zhodnocení