Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Filmová a animační tvorba (POČÍTAČOVÁ ANIMACE)


 

OTÁZKY  K ÚSTNÍ  MATURITNÍ ZKOUŠCE        

 

 

1.         Záběr a práce s kamerou

Skladebná řada: typy záběrů, jejich funkce a použití v rámci AV díla.

Kompozice záběru.    

Dramatické možnosti objektivů.

Práce se světlem.

Technické parametry (ostření, clona, barevné podání; formáty záznamu)

 

2.         Střih

Návaznost ve střihové skladbě.

Filmový rytmus.

Typy střihu.

Střih jako výrazový prostředek filmu.

Střihové impulsy.

 

3.         Zvuk a zvuková dramaturgie dokumentárního a hraného filmu

Jednotlivé komponenty zvukové složky filmu.

Zvukové komponenty u hraného filmu a způsoby jejich užití.

Zvukové komponenty u dokumentárního filmu a způsoby jejich užití.

Způsoby nahrávání filmového zvuku.

 

4.         Dokumentární film

Formy a žánry dokumentární tvorby.

Rozdíly mezi publicistickým pořadem a dokumentárním filmem.

Typy výpovědí v návaznosti na obrazovou složku.

Bodový scénář.

Práce s komentářem.

Dokumentární a hraný film – pokusy o fúzi z obou stran.

 

5.         Scénář a stavba hraného filmu

Dramatický oblouk a fáze literární přípravy.

Sekvenční střih a základní stavba hraného filmu (lineární, paralelní, křížová, retrospektivní a mozaiková montáž).

Filmový prostor a čas (včetně metod kondenzace a ředění filmového času).

 

6.         Inscenační pravidla a vliv audiovizuální tvorby

Předsnímací jednoty.

Základní inscenační pravidla (osy hlavního směru, jednoty pohledů, jednoty směru pohybu).

Filmový štáb a funkce jeho členů.

Sociální působení audiovizuální tvorby.

 

7.         Střihový program Adobe Premiere

Rozložení pracovní plochy.

Horizontální a vertikální montáž.

Možnosti úpravy obrazu a zvuku.

Audio a video přechody.

Práce s video okny a proměnnými parametry v rámci jediného klipu.

Zrychlování, zpomalování a časová orientace záznamu.

Filmová a animační tvorba

 

8.         Obrazová postprodukce v Adobe Premiere CC

Užití efektů (klíčování, obraz v obraze aj.)

Barevné korekce.

Titulkování. Animace.

Export videa a jejich formáty.

 

9.         Digitální kamera, její nastavení a parametry

Formátování média, nastavení bílé, ostření, kompozice obrazu.

Základní pohyby kamery, záběr z ruky a ze stativu.

Velikost a kompozice záběrů.

Základní práce se světlem ve studiu.

Nastavení zvuku.

 

10.       Programy a grafické formáty

Bitmapová a vektorová grafika (definice, rozdíly, využití).

Barevné režimy: RGB, CMYK (definice, rozdíly, využití).

Adobe Photoshop,  Illustrator,  Indesign,  Premiere, Cinema 4D.

PSD, JPEG, GIF, BMP, PNG, PDF, XML, AI, EPS, C4D (definice, vlastnosti a využití).

Import / export a spolupráce mezi programy.

 

11.       Historie a využití klasické animace

Historie a využití klasické a počítačové animace.

Popis různých klasických animačních technologií.

České a světové osobnosti animovaného filmu, významná studia.

Animační programy (3D a 2D programy).

Srovnání počítačové a klasické animace.

 

12.       3D text a animace (Cinema 4D)

Tvorba 3D textu, možnosti nastavení (včetně praktické ukázky).

Porovnání MoGraph textování s texty z křivky a modelovaným textem.

Jednoduchá ukázka vlastnosti simulace.

MoGraph klonování, fraktura voronoi.

Animace popřípadě simulace textu s nastavením scény.

Nastavení exportu a využití team renderu.

 

13.       Postupy modelování (Cinema 4D)

Cinema 4D (definice, vlastnosti a využití).

Demonstrace různých postupů modelování v C4D.

Modelovací nástroje, výchozí modelovací objekty (křivky a primitiva).

Modelační nástroje v C4D, demonstrace jejich funkce. 

 

14.       Základní principy animace, animační postupy (Cinema 4D)

Cinema 4D (definice, vlastnosti a využití).

Vytváření klíčových snímků.

Práce s křivkami a časovou osou.

Animace kamery, světel. Timing. 

 

15.       Nastavení kamery a světel, rendering (Cinema 4D)

Cinema 4D (definice, vlastnosti a využití).

Vlastnosti a druhy světel, možnosti nasvícení scény.

Práce s kamerou ve 3D.

Základní principy renderingu 3D scén.

Vysvětlení pojmu Plugin.
 


16.       Techniky modelování – Polygony (Cinema 4D)

Cinema 4D (definice, vlastnosti a využití).

Vysvětlení pojmu Polygon, Vertex, Křivka, N-gon.

Postup při polygonovém modelování (ukázka).

NURBS  vs. Polygony.

Tendence v současné technologii.

 

17.       Techniky modelování – NURBS, texturování (Cinema 4D)

Vysvětlení pojmu NURBS.

Proč a kdy se NURBS používají.

Typy NURBS objektů v C4D.

 Princip projekcí textur, nastavení jejich vlastností.

Vysvětlení pojmu UV mapa (kdy se používá a proč); druhy UV projekcí.

Co všechno se dá zobrazit texturou.

 

18.       Předtisková příprava a propagace      

Propagace, charakterizace, historie.

Tvorba a druhy propagačních prostředků (plakát, billboard, leták, katalog …).

Logo a značka, corporate design, grafický manuál.

Využití programů Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign.

Formáty pro export a rozlišení tiskového dokumentu.   

Základy pre-pressu pro ofset a digitální tisk (barevné režimy, barevné profily, formáty dokumentů, tiskové značky, spadávka).                                       

 

19.       Adobe Photoshop 1 – základní přehled možností programu

Úvod, rozdíl mezi programy Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign (porovnání vektorové a rastrové – bitmapové - grafiky, využití programu).

Orientace v pracovním prostředí programu Adobe Photoshop, možnosti nastavení pracovní plochy.

Nástroje (práce s nimi a jejich možnosti, výběr nástroje s ohledem na zadání). Klávesové zkratky. Filtry a jejich využití.

Transformace (libovolná, perspektiva, pokřivení).

Práce s grafickým tabletem.

 

20.       Adobe Photoshop 2 - vrstvy, selekce, masky

Úvod, rozdíl mezi programy Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign (porovnání vektorové a rastrové – bitmapové - grafiky, využití programu).

Typy vrstev (rastrové, textové, vrstvy tvaru a práce s nimi).

Nástroje na tvorbu selekcí a práce s nimi. Úprava výběru.

Typy masek, tvorba masek a využití, filtry (ukázky).

 

21.       Adobe Photoshop 3 – základní práce s fotografií a retuš

Úvod, rozdíl mezi programy Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign (porovnání vektorové a rastrové – bitmapové - grafiky, využití programu).

Použití štětce (druhy a možnosti), vytvoření bruche.

Práce s fotografií v Adobe Photoshop. Ořez. Barevné korekce, vyvážení bílé.

Nástroje k úpravě kontrastu a jasu – práce s histogramem.

Úrovně a křivky. Vrstvy úprav. Automatické úpravy.

Principy a možnosti zostření. Nástroje sloužící k retuši fotografií.

 

22.       Adobe Illustrator 1 – nástroje pro kresbu a malbu

Úvod, rozdíl mezi programy Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign (porovnání vektorové a rastrové – bitmapové - grafiky, využití programu).

Orientace v pracovním prostředí, nastavení pracovní plochy (orientace, formáty, barevný režim).

Nástroje pro výběr, nástroje pro kresbu (pero a editace bodů, segment čáry, oblouk, spirála atd.), nástroje pro malbu (štětec).

 

23.       Adobe Illustrator 2 - transformace, textové nástroje, přesné tvary a měření

Úvod, rozdíl mezi programy Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign (porovnání vektorové a rastrové – bitmapové - grafiky, využití programu).

Transformace (nástroje pro změnu tvaru, velikost dle procent, zrcadlení, rotace se změnou bodu otáčení).

Galerie textových nástrojů (text, textové pole, text v ploše a na cestě).

Vytvoření přesného tvaru a orientační měření (nástrojem měřítka, pravítka, vodítka, automatického vodítka, nástroj perspektiva).

 

24.       Adobe Illustrator 3 - možností tahu, přechod a maska krytí, nástroj cestář, vrstvy

Úvod, rozdíl mezi programy Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign (porovnání vektorové a rastrové – bitmapové - grafiky, využití programu).

Možnosti tahu (nastavení a možností dynamiky linky).

Nástroj cestář (ukázka na jednoduchých geometrických tvarech).

Vzorník (uložení barvy, knihovny barev), vytvoření stopy a symbolu.

Možnosti průhlednosti, přechodu a vytvoření masky krytí, vrstvy (práce a nastavení), export a uložení.

 

25.     Funkce InDesignu       

Využití a možnosti programu v rámci grafické tvorby.

Vzorové stránky, natékání, zřetězení a obtékání textu, číslování stránek.

Odstavcové a objektové styly, tabulky. Dělení slov.

Proklad, vyrovnání a prostrkání.

Hladká, smíšená a akcidenční sazba (definice, zásady a využití).

Stránkový a řádkový rejstřík.

Pre-press (rozlišení, barevné režimy, formáty dokumentů, tiskové značky).

 

 

 

Praha 2. 10. 2023                                                    Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D., MBA

                                                                                                        ředitel školy