Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Výtvarnictví a užitý design


 

OTÁZKY  K ÚSTNÍ  MATURITNÍ ZKOUŠCE        

 

1.     Kresba                                                                                       

                Historie – příklady autorů a ukázky z různých období.

            Pravěk (Altamira), starověk (Egypt), středověk (iluminace), renesance (Durer, Holbain), baroko (Rembrandt) a další (Schiele, ... Šimotová, Adolf Born, Karel Saudek).

            Základní vyjadřovací prostředky kresby - rozdělení.

            Použití kresby, pomůcky.

 

2.     Malba                                                                                        

            Historie – příklady autorů a ukázky z různých období.

            Techniky (tempera vaječná, kaseinová, olej, akryl, akvarel, kvaš).

            Postup obrazových vrstev od podložky po závěrečný lak.

            Druhy podmaleb, podkladů, malba alla prima, vrstvená malba, pastózní a lazurní projev.

            Typy štětců a jejich použití.

 

3.     Sochařství                                                                                

            Historie – příklady autorů a ukázky z různých období.

            Rozdíly mezi sochou a plastikou (skulpturou), co je to reliéf - rozdělení.

            Techniky: modelování, lití, řezání, sekání, sváření, lepení, technika ztraceného vosku (bronz), popis lití sádry – postup.

            Pálená hlína, sádra, písek, mramor.  

            Nástroje pro skulpturu, plastiku.

 

 

4.     Architektura                                                     

            Historie – příklady ikonických staveb 20. a 21. století (+ autoři).

            Základní pojmy.

            Průnik exteriéru a interiéru, úloha světla v architektuře.

            Vztah architektury a okolí, vztah architektury a přírody.

 

5.     Další výtvarné projevy (nové výtvarné projevy)                                                         

            Příklady ikonických děl 20. a 21. století.

            Koláže, roláže, frotáže (materiály, technologie).

            Vysvětlete pojmy: Land art, Happening a performance, Videoart, Videomapping, Street art…

 

6.     Výstavnictví                                                                             

            Nejdůležitější světové výstavy.

            Proces vzniku projektu výstavy (téma / libreto, návrh, dokumentace, výroba, stavba, kolaudace, autorský tým, propagace výstavy).

            Typy výstav – stálé expozice, mezinárodní výstavy a přehlídky - bienále, trienále, qadrienále, expo, monografické a kolektivní výstavy, edukativní a interaktivní výstavy.

            Výloha jako základní výstavnický nástroj (příklady a ukázky).

 

7.     Barva                                                                             

            Účinky barvy na psychiku člověka.

            Světlo a jeho rozklad, barevné spektrum.

            Odstín (tinta), sytost (intenzita), světlost (valér).

            Malířské směry, v nichž dominuje práce s barvou a světlem.

            Historie - příklady zásadních autorů a děl v historii malířství.

 

 

8.     Kompozice a perspektiva                                                                                            

            Kompozice a pravidla kompozice – kde ji využijeme, v jakých výtvarných disciplínách.

            Druhy kompozic, kompoziční prvky, základní principy.

            Konstrukce zlatého řezu (zákres do ikonických děl).

            Pojem perspektiva - historie, příklady (zákres do ikonických děl).

            Konstrukce průčelné a nárožní perspektivy.

 

9.     Typy tiskovin, kniha                                                                                        

            Kniha (historie).

            Formy tiskovin: noviny, časopis, kniha, brožura, leták, flayer, baner, …

            Části knižního celku (vazba, blok, přebal, předsádka, vakát, ilustrace atd.)

            Pojmy: frontispis, tiráž, anotace, ex libris, sazba, zrcadlo atd.

            Čitelnost versus sazba - zarovnání, nadpisy, odstavce, proklady, dělení slov, stránkový a řádkový rejstřík.

 

10.     Písmo a typografie                 

            Historie a vývoj, příklady nejznámějších fontů.

            Tvorba písmové rodiny – řezy.

            Pojmy: kreslené písmo, plastické písmo, iniciály, kaligrafie, monogramy, iluminace.

            Pojmy: verzálky, minusky, kapitálky, patkové, bezpatkové písmo, kurzíva, tučné písmo, písmová osnova, světlá výška, proklady, prostrkávání.

            Kresba písma (dřík, serif, náběh, oko, bříško, diakritika).

            Osobnosti světové: Matthew Carter, Tobias Frere-Jones, Adrian Frutiger, Herman Zapf, Eric Gill, Johnatan Hoefler, Zuzana Licko.

            Osobnosti české: Jan Solpera, Jiří Rathauský, František Štorm, Tomáš Brousil, Nedoma a Vaněk.

 

 

11.  Papír                              

            Historie – vznik a druhy použití (ukázky).

            Moderní výroba papíru, nejznámější výrobci.

            Druhy papíru podle použití, úprava, zušlechťování, gramáž.

            Standardizované a průmyslové formáty (A, B, nekonečné role)

            Papír v užitém designu (design obalu, design výrobku).

            Papír jako výtvarný materiál (ukázky, autoři).

 

12.     Grafika, grafické a tiskové techniky                                                             

            Historie (ukázky, osobnosti).

            Charakteristické rysy.

            Tisk z výšky, z plochy, z hloubky, serigrafie.

            Tradiční grafické techniky, nástroje, postupy.

            Sítotisk, Ofset, Digitální tisk, Potisk textilu, Tisk cenin a bankovek.

            Volná tvorba, ilustrace, bibliofilie, ex libris, plakáty (ukázky, autoři).

 

13.    Grafický design a jeho pravidla                                                                     

            Uveďte ikonické příklady pro logo, tvorbu značky - corporate design.

            K čemu slouží grafický manuál?

            Ikonické osobnosti grafického designu v Čechách (L. Sutnar, R. Vaněk, Aleš Najbrt, Zuzana Lednická, Zdeněk Ziegler, Clara Istlerová).

            Pojmy: kompozice – zlatý řez, optický a geometrický střed, sazební obrazec, maketa, piktogram a symbol.

            Vysvětlete pojem vizuální komunikace? Veřejný prostor a vizuální smog.

            Grafický design ve výtvarném umění – příklady.

 

14.     Propagační prostředky                                                                       

            Od plakátu po internet (historie, ukázky).

            Tisková propagace – vizitka, leták, plakát, banner, katalog, bilboard, bigboard, city-light.

            Webová propagace – Facebok, Instagram, Tik Tok.

            Merchandising (popis jednotlivých prostředků a ukázky).

 

15.     Plakát                                                                                     

            Historie (příklady, osobnosti).

            Žánr (filmový, reklamní) – uveďte známé plakáty a jejich autory.

            Formát, nosiče - City-light, bilboard, bigboard, banner.

            Vysvětlení pojmu reklamní smog.

            Světová jména grafického designu: Paul Rand, Milton Glaser, Paula Scher, Stefan Sagmeister, Saul Bass, Michael Bierut…

 

16.     Grafické programy a předtisková příprava                                                 

            Photoshop, Illustrator, Indesign.

            Podrobný popis funkcí, postupů a odlišností na jednom z vybraných programů.

            Správa barev, předtisková příprava.

            Rozlišení DPI, PPI, LPI.

            Grafické formáty dokumentů (JPG, GIF, PDF, PNG, TIF, ...)

            Tiskové značky, spadávky.

            Výtažkové a přímé barvy, parciální lak, výsek.

 

17.     Užitý design a jeho projevy                                                              

            Pojem, druhy, odvětví.

            Předměty denní potřeby.

            Pracovní předměty (nástroje a stroje).

            Dekorativní předměty.

            Historie a současnost (ukázky a autoři).

 

18.     Český užitý design 20. století, významní současní čeští designéři  

            Historie.

            Příklady a autoři, popis ikonických děl.

            Osobnosti: J. Sutnar, Libuše Niklová, Jiří Pelcl, Froněk a Němeček, Velčovský.

 

 

19.     Světový užitý design 20. století, významní současní světoví designéři     

            Historie.

            Příklady a autoři, popis ikonických děl.

            Osobnosti: Verner Panton, Alessandro Mendini, Philip Stark, Patricia Urquiola, Alvar Alto.

 

20.     Interiér                        

            Historie, ukázky.

            Ergonomie – člověk v prostoru.

            Psychologie prostoru, denní biorytmus.

            Funkce (účelový, pracovní, slavnostní, ...)

            Ikonický nábytek a interiérové doplňky.

            Inkluzivní interiér (ohled na odlišnosti uživatelů – bezbariérovost, bezpečnost, haptičnost ...)

 

21.     Design předmětů denní potřeby       

            Od vidličky k raketoplánu.

            Historie a členění (ukázky a autoři).

            Ergonomie a funkce. „Forma sleduje funkci.“ Jan Michl.

            Materiály. Estetika. Funkce, Recyklace.

 

22.     Židle                                                                            

            Funkce židle (dětská, reprezentativní, pracovní, odpočinková, jídelní, exteriérová, divácká, herní, stavebnicová, ...)

            Ergonomie. Konstrukce a materiály.

            Ikonické židle (ukázky a autoři).

 

23.       Oděv, móda, šperk a doplňky

            Od kožešiny k nanovláknu (historie, příklady a ukázky).

            Nešitý / šitý oděv, od ovinovacího oděvu k tvarovanému střihu.  Životní prostředí.

            Módní a moderní. Trendy, haute couture, doplňky.

            Materiál a účel (denní a volnočasová móda, vysoká móda, účelová pro profesionální sport).

            Módní domy, ukázky a ikoničtí autoři … Coco Chanel, K. Ragerfeld, Yssey Miyake, Levis.

 

24.     Design dopravních prostředků                                                                                

            Historie – příklady, ukázky, značky. Typologie.

            Aerodynamika, ergonomie.

            Energie, spotřeba, Materiály a barevnost, Bezpečnost.

            Deformační zóna.

            Životní prostředí (spalovací motory versus elektromotory, jejich výhody a nevýhody).

 

 

 

Praha, 30. 9. 2022                                                    Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D., MBA

                                                                                                        ředitel školy