OTÁZKY  K ÚSTNÍ  MZ        

 

 

1.     Kresba                                                                                     

Historie.

Charakteristika kresby (vysvětlení pojmu).

Základní vyjadřovací prostředky kresby.

Použití kresby, pomůcky.

Rozdělení kresby.

 

2.     Malba                                                                                      

Historie. Techniky. Druhy.

Tempera olejová (vaječná, kaseinová), olejomalba, akryl, akvarel, kvaš (popis techniky; příklady autorů a jejich děl).

Postupy při výstavbě obrazových vrstev (od podložky po závěrečný lak).

Základní druhy podmaleb; druhy podložek; druhy podkladů. Á la prima malba.

Vrstvená malba s lazurami. Typy štětců.

 

3.     Sochařství                                                                                

Umění trojrozměrného objektu, reliéfy (rozdělení). Příklady autorů a jejich děl.

Modelování řezání, sváření, lití, sekání.

Základní popis lití (sádra).

Rozdíly mezi skulpturou a plastikou, technika ztraceného vosku – bronz, pálená hlína,

sádra, mramor – nástroje pro skulpturu, plastiku.

 

4.     Perspektiva a kompozice                                                       

Pojem perspektiva. Druhy perspektivy.

Výtvarné pojmy, které spadají pod kompozici.

Druhy kompozic.

Příklady, využití kompozice.

 

5.     Knižní grafika                                                              

Historie knihy (příklady).

Hlavní části knižního celku, přebal, vazba, zrcadlo.

Frontispis, copyright, tiráž, anotace, ex-libris.

Typy ilustrací.

 

6.     Výstavnictví                                                                            

Proces vzniku projektu výstavy a jeho výtvarné zákonitosti (záměr a téma).

Návrhy, dokumentace a scénáře.

Realizace a technická montáž.

Propagace výstavy.

Příklady významných výstav (světových uměleckých výstav a galerií).

 

7.     Grafika                                                                         

Charakteristické rysy.

Tisk z výšky, tisk z plochy, tisk z hloubky, serigrafie.

Grafické techniky, nástroje, matrice.

Ilustrace, bibliofilie, ex-libris.

Osobnosti umělecké grafiky.

 

8.     Písmo                                                                                      

Historie a vývoj písma (řezy písma, písmo kreslené, plastické).

Příčiny rozvoje písma.

Iniciály, kaligrafie, iluminované písmo, monogramy.

Kaligrafie – písmo jako výtvarný projev.

 

9.     Barva                                                                                       

Účinky barvy na psychiku člověka.

Barevné spektrum.

Tinta (odstín), sytost (intenzita) a světlost (valér – od bílé k černé).

Malířské směry, které se zabývaly prací barvou a světlem.

 

10.     Pravidla grafického designu             

Zlatý řez. Optický a geometrický střed.

Sazební obrazec a maketa.

Titulek, perex, černá, bílá a šedá místa, spadávka.

Symetrie, asymetrie, výběr barev.

Osobnosti grafického designu.

 

11.    Propagační prostředky                                             

Plakát, billboard, leták, katalog, …

Propagace, charakterizace, historie.

Tvorba a druhy propagačních prostředků.

Příprava řezané reklamy.

 

12.     Papír                                                                                                  

Historie.

Ruční papír, vodoznak.

Moderní výroba papíru, nejznámější výrobci.

Plošná hmotnost (gramáž), formáty, druhy papíru podle použití.

Výtvarnictví a grafický design

 

13.     Webdesign                                                                

Pravidla layoutu webdesignu.

Programy, používané formáty, rozlišení, barevný režim.

Bannery, animovaný gif.

Co ovlivňuje návštěvnost webu.

 

14.     Typografie                                                                             

Verzálky, mínusky a kapitálky.

Písmová osnova a světlá výška. Klasifikace písma.

Kresba písma -dřík, serif, náběh, oko, bříško atd.

Duktus a stínování. Pravá a nepravá kurzíva (a tučné písmo).

Písmová rodina a řez písma. Proporcionální a neproporcionální písmo.

 

15.     Sazba                                                                                     

Definice, zásady a využití hladké, smíšené a akcidenční sazby.

Stránkový a řádkový rejstřík.

Zarovnání a vyznačení odstavců, odstavcová zarážka.

Proklad, vyrovnání a prostrkání, dělení slov.

Čitelnost.

 

16.     Tiskové technologie                                                 

Tisk z výšky, z hloubky a z plochy.                

Sítotisk (historie, význam a využití).

Ofsetový a digitální tisk.

Potisk reklamních předmětů.

Ceniny, bankovky.

 

17.     Workflow v DTP                                                                   

Postup od návrhu po hotovou tiskovinu.      

Využití jednotlivých programů.

Bitmapová a vektorová grafika (definice, rozdíly).

Grafické formáty (JPG, GIF, PNG, PDF, TIF atd.)

Správa barev, předtisková příprava.

 

18.     Photoshop I.               

Charakteristika a možnosti programu.

Globální a lokální úpravy, praktické použití.

Transformace (libovolná, perspektiva, pokřivení).

Inteligentní objekty, filtry, vektorové funkce.

Textové vrstvy, editace textu.

 

19.     Photoshop  II.                                                

Výběry, prolnutí, vrstvy, styly vrstvy, vrstvy úprav.

Kanály a masky, ořezová maska.

Nástroje pro retuš a fotomontáže. Štětce.

Barevné korekce.

Režimy barev a jejich význam.

      

20.     Illustrator I. (vektorová grafika)                              

Křivky. Kotevní body a jejich editace.

Transformace, cestář.

Vektorizace.

Stopy a dynamika stopy.

Živá malba.

 

21.     Funkce InDesignu      

Využití a možnosti programu v rámci grafické tvorby.

Natékání, zřetězení a obtékání textu, grepy.

Vzorové stránky, číslování stránek.

Odstavcové a objektové styly.

Vazby.

 

22.     Illustrator II.                                                                          

Textové nástroje.

Editace textu, glyfy.

Atributy vzhledu a grafické styly, přechody.

3D objekty, mapování.

Ořezová maska.

 

23.     Grafický design                                                         

Logo a značka.

Corporate design, grafický manuál.

Vizuální komunikace, informační systém.

Piktogram a symbol.

 

24.     Předtisková příprava            

Osvit, CTP, separace.

Rozlišení:  DPI, PPI, LPI   (definice a vzájemné vztahy).

Základy pre-pressu pro ofset a digitální tisk (rozlišení, barevné režimy, barevné profily, formáty dokumentů, tiskové značky, spadávka).

Výtažkové a přímé barvy, parciální lak, výsek.

 

 

 

 

Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D.

Praha, 24. 11. 2018