Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.FAT - seznam přijatých a nepřijatých uchazečů (5. 2.)

               

   

 

vzdělávací program

Filmová a animační tvorba

obor

82 – 41 – M / 17 Multimediální tvorba

 

poř.

ID žáka

body

 

 

 

1.

MPT/969/2019

100

2.

MPT/1103/2019

98

3.

MPT/981/2019

97

4.

MPT/1108/2019

95

5.

MPT/951/2019

95

6.

MPT/1019/2019

94

7.

MPT/1010/2019

94

8.

MPT/1067/2019

93

9.

MPT/985/2019

93

10.

MPT/964/2019

93

11.

MPT/1035/2019

93

12.

MPT/1086/2019

92

13.

MPT/963/2019

92

14.

MPT/977/2019

92

15.

MPT/1060/2019

92

16.

MPT/1017/2019

91

17.

MPT/1020/2019

91

18.

MPT/1037/2019

91

19.

MPT/1051/2019

90

20.

MPT/1079/2019

90

21.

MPT/1066/2019

90

22.

MPT/1101/2019

89

23.

MPT/1099/2019

88

24.

MPT/1075/2019

88

25.

MPT/998/2019

87

26.

MPT/1018/2019

86

27.

MPT/1002/2019

84

28.

MPT/990/2019

79

29.

MPT/948/2019

79

30.

MPT/1024/2019

75

31.

MPT/1033/2019

75

32.

MPT/1056/2019

73

33.

MPT/984/2019

72

34.

MPT/1050/2019

65

35.

MPT/1004/2019 

65

36.

MPT/1012/2019

65

37.

MPT/1028/2019

63

38.

MPT/1053/2019

60

39.

MPT/1038/2019

58

40.

MPT/1076/2019

55

41.

MPT/1093/2019

55

42.

MPT/1040/2019

55

43.

MPT/1100/2019

55

44.

MPT/1008/2019

50

45.

MPT/1123/2019

40

46.

MPT/1023/2019

29

47.

MPT/1110/2019

0

48.

MPT/1120/2019

0

49.

MPT/1121/2019

0

50.

MPT/1118/2019

0

 

 

Informace pro přijaté uchazeče:

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole je potřeba potvrdit odevzdáním Zápisového lístku, a to nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí.

 

Informace pro uchazeče, kteří měli nižší počet bodů

Uchazeči, kteří měli méně než 87 bodů (vzhledem k výsledkům stanovená hranice pro přijetí) ze 100 možných a zároveň vyhověli kritériím stanoveným ředitelem školy pro přijímací řízení, mohou podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

Termín možnosti nahlédnutí do spisů u nepřijatých uchazečů byl stanoven do pěti kalendářních dnů od doručení výzvy, a to v čase 9:00 – 11:00 a 14:00 – 15:30.

 

Harmonogram:

6. – 10. 1.

1. kolo talentových zkoušek

14. 1

zveřejnění výsledku 1. kola talentových zkoušek (ID uchazeče)

23. 1.

náhradní termín 1. kola talentových zkoušek

5. – 15. 2.

zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a vydání rozhodnutí o nepřijetí uchazeče

 

 

Pořadí uchazeče:

Někteří uchazeči si podali přihlášku na dvě školy a své přijetí u nás nemusí potvrdit Zápisovým lístkem.  V tomto případě bude doplněn potřebný počet uchazečů v následném pořadí.

70

minimální počet bodů pro přijetí

25

počet přijímaných uchazečů