Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.Den otevřených dveří a přijímačky nanečisto (7. 10.)

 

Dne 7. 10. 2021 se uskuteční na naší škole den otevřených dveří a zároveň v tento den budou probíhat přijímačky nanečisto.

Přijímačky nanečisto

U přijímaček nanečisto je nutné si s dostatečným předstihem v sekretariátu školy (tel.: 267 915 120) domluvit čas pohovoru a dostavit se v určený čas do školy.

Na tento přijímací pohovor "nanečisto" je potřeba, aby si zájemci o studium přinesli ukázky své dosavadní tvorby. Zadaná témata a další požadavky na vlastní tvorbu najdete na našem webu - Pro uchazeče Kritéria.