Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.Praktická výuka ve vybraných předmětech (od 26. 4.)

 

Na základě pokynu MŠMT bude od pondělí 26. dubna ve všech ročnících a vybraných předmětech obnovena praktická výuka. Současně budou pokračovat skupinové konzultace v ostatních předmětech.

 

Praktická výuka bude v těchto předmětech:

                Digitální fotografie, Analogová fotografie, Fotografická tvorba, Fotografie a média

                Základy filmové tvorby, Filmová tvorba, Animace, Počítačová animace

                Výtvarná tvorba, Figurální kresba, Kreativní komunikace

                Užitý design, Modelování, Technologie a modelování

Počet žáků ve skupině není omezen.

 

Skupinové konzultace

Pro maximálně 6 žáků v ostatních předmětech.

 

Individuální konzultace

Na základě dohody s pedagogem mohou probíhat i individuální konzultace.

 

Vstup do školy

Pro vstup do školy je nutné mít negativní antigenní test ne starší než 48 hodin, který bude potvrzen testovacím místem. Testování lze provést ve škole (boční vchod). Test není nutný, pokud jste prodělali onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech a máte potvrzení vydané lékařem, hygienickou stanicí.

Při pobytu ve škole je bohužel povinné používání respirátoru a prováděna dezinfekce rukou po vstupu.