Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.Opravné zkoušky z didaktických testů (7. a 8. 7.)

 

                  Navýšení počtu opravných zkoušek z didaktických testů

Osobě, která je přihlášena nebo se přihlásí ke konání povinné zkoušky SČ MZ v jarním zkušebním období 2021 nebo v podzimním zkušebním období 2021, se navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé zkoušky konané formou didaktického testu společné části, ke které je přihlášena.

To znamená tři opravné zkoušky z každé zkoušky (ČJL-DT a ANJ-DT).

Počet opravných zkoušek se každému navyšuje jen jednou.

 

 

                Možnost konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu

Osobě, která neuspěla u povinné zkoušky SČ MZ nebo která se omluvila z konání povinné zkoušky SČ MZ v řádném termínu jarního zkušebního období 2021, se umožňuje konat opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu (7. – 9. 7. 2021 na spádové škole).

Opravný termín se vztahuje pouze na didaktický test.