Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Fotografie a médiaProgram (ŠVP)   Fotografie a média

Obor   Multimediální tvorba, 82-41-M/17

Délka a forma vzdělávání   čtyřleté denní

Charakteristika ŠVP   fotografická tvorba, vyvolávání filmů a zpracování fotografií, digitální montáž složitě svícených scén, zpracování fotografií pro reklamu amédia

Předmětová skladba   všeobecně vzdělávací, ekonomické a odborné předměty

Odborné předměty   Fotografie a média, Fotografická tvorba, Grafický design, Digitální fotografie, Analogová fotografie, Počítačová grafika, Modelování, Kreativní komunikace, Dějiny umění a další


Fotografie a média

Předmět Fotografie a média se vyučuje ve 3. a 4. ročníku. Výuka je založená na teoretických ale i praktických znalostech z oblasti uplatňování fotografie pro média a je doprovázena  teoretickým výkladem principů, terminologie a postupů v oblasti aplikace fotografie v médiích. Žákům jsou v průběhu roku zadávána zadaní, která jsou zaměřena na rozvoj jejich schopnosti aplikovat své teoretické znalosti do komplexu praktických činností při řešení konkrétních úkolů.

Obsahový okruh navazuje na grafické a výtvarné výukové programy vzdělávání, zejména pak na předměty Digitální fotografie a Technologie fotografie. Důraz se klade na praktické i teoretické znalosti z oblasti fotografie a její aplikace pro média.

Cílem předmětu je rozšířit a prohloubit schopnost žáků orientovat se ve vývoji technických prostředků a současných trendech fotografie, rozvinout u nich jejich schopnost vnímat specifické rysy těchto trendů, hledat netradiční řešení zadaných úkolů a uplatňovat výrazové možnosti jednotlivých médií.

Fotografická tvorba

Předmět Fotografická tvorba se vyučuje ve 3. a 4. ročníku. Navazuje prakticky na všechny odborné předměty, zejména Digitální fotografii a Technologii fotografie. Obsah předmětu je také významně propojen s dalšími odbornými předměty Fotografie a média a Marketing a reklama. Výuka je zaměřena především prakticky. 

Probíhá jednak v interiéru, kdy se využívá fotografického ateliéru, a také v exteriéru, kdy je tedy další část výuky realizována při praktickém focení venku. Studenti se učí pracovat samostatně, rozvíjet svou představivost a schopnost řešit návrh a jeho finální podobu odpovídající požadované formě uplatnění. Studenti se učí realizovat jednoduché i vysoce výtvarně a technicky náročné fotografie v celé škále žánrů a zpracovat výtvarný záměr při uplatnění fotografie v různých formách užité grafiky. Jsou vedeni ke sledování technických novinek v oboru a uplatňování ekonomických hledisek při rozhodování o způsobu realizace výtvarného návrhu.

Grafický design

Předmět Grafický design se vyučuje ve 3. a 4. ročníku v rozsahu 4 hodin týdně. Předmět vychází z předmětu Počítačová grafika a výtvarných předmětů Typografie, Kreativní komunikace a Výtvarná tvorba. Grafický design je pak ve vyšším ročníku úzce propojen s předmětem Výtvarná tvorba. Obsahem předmětu jsou pravidla grafického designu a jejích použití v prostředí počítačových programů. Žáci získají znalosti o pravidlech sazby, historických souvislostech oboru a tradičních i nových přístupech k designu.

Výuka je zaměřena jak teoreticky, kdy se jedná především o získávání nových poznatků ohledně grafických programů a historických či současných vzorů v grafickém designu, tak i prakticky, kde jde o ověřování nových znalostí při řešení praktických úkolů. 

Obsahem předmětu jsou pravidla grafického designu a jejích použití v prostředí počítačových programů. Žáci získají znalosti o pravidlech sazby, historických souvislostech oboru a tradičních i nových přístupech k designu.