Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Učitelé

Ing. Marek Absolon
marek.absolon@eduso. cz

Grafický design (GDE)
Webová tvorba (WET)

Bc. Jiřina Bauerová
jirina.bauerova@eduso.cz

Dějiny umění (DEU)

Mgr. Zuzana Böhmová
zuzana.bohmova@eduso.cz

Digitální fotografie (DIF)
Matematika (MAT)

Mgr. Daniel Brabec
daniel.brabec@eduso.cz

Tělesná výchova (TEV)

Ing. David Březina, MBA.
david.brezina@eduso.cz

Filmová tvorba (FLM)

Pavel Otto Bureš, DiS.
pavel.bures@eduso.cz

Filmová tvorba (FLM)

Mgr. Šárka Farkas
sarka.farkas@eduso.cz

Informatika (INF)

MgA. Jan Faukner
jan.faukner@eduso.cz

Fotografická tvorba (FOT)
Fotografie a média (FAM)

Mgr. Jaromír Hendrych
jaromir.hendrych@eduso.cz

Anglický jazyk (ANJ)
Seminář z anglického jazyka (SAJ)

PaedDr. Jiří Hrouda
jiri.hrouda@eduso.cz

ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY
Tělesná výchova (TEV)

PhDr. Alena Hudcová
alena.hudcova@eduso.cz

Český jazyk a literatura (ČJL)
Seminář z českého jazyka ((SČJ)

MgA. Veronika Janečková
veronika.janeckova@eduso.cz

Filmová tvorba (FLM)
Základy filmové tvorby (ZFT)

Ak. mal. Jaroslav Klát
lucie.klat@seznam.cz

Figurální kresba (FIG)
Výtvarná tvorba (VÝT)

Mgr. Petr Kolínský
petr.kolinsky@eduso.cz

Technologie a modelování (TAM)
Užitý design (UDE)

Mgr. Helena Komárková
helena.komarkova@eduso.cz

ANJ (Anglický jazyk)
Ruský jazyk (RUJ)

Mgr. Zdeněk Konečný
zdenek.konecny@eduso.cz

Dějiny umění (DEU)
Dějiny filmu (DFI)
Produkce (PRO)

MgA. Anna Mastníková
anna.mastnikova@eduso.cz

Animace (ANM)
Počítačová animace (PAN)

MgA. Veronika Nedomová
veronika.nedomova@eduso.cz

Užitý design (UDE)
Filmové projekty (FIP)
Výtvarné projekty (VYP)

Mgr. Hana Ondráčková
hana.ondrackova@eduso.cz

Anglický jazyk (ANJ)
Seminář z anglického jazyka (SAJ)

Ing. Zuzana Ondrušová
zuzana.ondrusova@eduso. cz

Marketing a reklama (MGR)
Management (MMT)
Produkce (PRO)
Ekonomické projekty (EPR)

Bc. Ludmila Pěčová
ludmila.pecova@eduso. cz

Základy polygrafie (POL)
Počítačová grafika (POG)

Mgr. Hana Pšeničková
hana.psenickova@eduso. cz

VÝCHOVNÝ PORADCE
Výtvarná tvorba (VÝT)
Typografie (TYP)
Modelování (MOD)

Mgr. Bc. et Bc. Štěpán Rudolf
stepan.rudolf@eduso.cz

Španělský jazyk (ŠPJ)
Základy společenských věd (ZSV)

Mgr. Tatiana Ružbacká
tatiana.ruzbacka@eduso.cz

Matematika (MAT)

Mgr. Martin Říha
martin.riha@eduso.cz

Digitální fotografie (DIF)
Počítačová grafika (POG)

Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D., MBA
dr.smejkal@seznam.cz

ŘEDITEL ŠKOLY
VEDOUCÍ PEDAGOG
PŘEDSEDA ZKUŠEBNÍCH KOMISÍ

Bc. Jiří Smejkal
jiri.smejkal@eduso.cz

Informatika (INF)
Anglický jazyk (ANJ)

Marek Smejkal
marek.smejkal@eduso.cz

Digitální fotografie (DIF)
Analogová fotografie (ANF)
Dějiny fotografie (DFO)

Ing. Anežka Stejskalová, MSc.
anezka.stejskalova@eduso.cz

Anglický jazyk (ANJ)
Seminář z anglického jazyka (SAJ)

Mgr. Blanka Šebestová
blanka.sebestova@eduso.cz

Anglický jazyk (ANJ)
Seminář z anglického jazyka (SAJ)

David Tefr
david.tefr@eduso.cz

Základy přírodních věd (ZPV)
Dějepis (DEJ)

MgA. Jakub Tomašík
jakub.tomasik@eduso.cz

Animace (ANM)
Počítačová animace (PAN)

Mgr. Michal Turbák
michal.turbak@eduso.cz

Grafický design (GDE)
Fotografické projekty (FOP)

Mgr. et Mgr. Andrea Vatulíková, PhD.
andrea.vatulikova@eduso.cz

Český jazyk a literatura (ČJL)
Seminář z českého jazyka (SČJ)
Mediální komunikace (MEK)

Mgr. Martin Všetíček
martin.vseticek@eduso.cz

Český jazyk a literatura (ČJL)
Německý jazyk (NEJ)

Ing. Martin Zeman
martin.zeman@eduso.cz

Podniková ekonomika (PEK)
Obchodní právo (OPR)

Stanislav Zbyněk
stanislav.zbynek@eduso.cz

Digitální fotografie (DIF)

Lenka Urban Kosová
lenka.kosova@eduso.cz

SEKRETARIÁT (studijní oddělení)

Jitka Smejkalová
jitka.smejkalova@eduso.cz

SEKRETARIÁT (ekonomické oddělení)