Platnost od 1. 9. 2017

                                                       Výčet hodin a jejich hodinová dotace (učební plán)

 

Název vyučovacího předmětu

Počet týdenních vyučovacích hodin

Povinné vyučovací předměty

I. ročník

II. ročník

III. ročník

IV. ročník

celkem

Český jazyk a literatura

2

2

3

3

10

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

II. cizí jazyk

 

2

2

2

6

Dějepis

2

 

 

 

2

Matematika

3

2

2

3

10

Základy přírodních věd

2

2

 

 

4

Základy společenských věd

 

 

2

3

5

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Psychologie

2

 

 

 

2

Informatika

2

2

 

 

4

Podniková ekonomika

5

4

2

2

13

Management

 

 

3

 

3

Marketing a reklama

 

 

2

2

4

Kreativní komunikace

2

 

 

 

2

Digitální fotografie

2

2

 

 

4

Základy polygrafie

2

 

 

 

2

Dějiny umění

 

2

2

3

7

Počítačová grafika

2

2

 

 

4

Programování webu

2

2

 

 

4

Webové animace

 

2

 

 

2

Grafický design

 

 

2

2

4

Počítačová animace

 

 

4

4

8

Nová média

 

 

 

2

2

Praxe

 

2

2

2

6

 

Celkem hodin

33

31

31

33

128

 

Nepovinné vyučovací předměty

I. ročník

II. ročník

III. ročník

IV. ročník

celkem

Seminář z matematiky

 

 

 

2

2