Platnost od 1. 9. 2016

 

Název vyučovacího předmětu

Počet týdenních vyučovacích hodin

Povinné vyučovací předměty

I. ročník

II. ročník

III. ročník

IV. ročník

celkem

Český jazyk a literatura

2

2

3

3

10

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Seminář z anglického jazyka

 

2

2

2

6

Dějepis

2

 

 

 

2

Matematika

3

2

2

2

9

Základy přírodních věd

2

2

 

 

4

Základy společenských věd

 

 

2

3

5

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Psychologie

 

 

 

2

2

Informatika

2

2

 

 

4

Podniková ekonomika

2

2

 

 

4

Marketing a reklama

 

 

2

2

4

Kreativní komunikace

2

2

 

 

4

Digitální fotografie

4

4

 

 

8

Výtvarná tvorba

4

4

 

 

8

Modelování

4

2

 

 

6

Základy polygrafie

2

 

 

 

2

Dějiny umění

 

2

2

3

7

Počítačová grafika

2

2

 

 

4

Grafický design

 

 

4

4

8

Technologie fotografie

 

2

 

 

2

Mediální komunikace

 

 

2

 

2

Fotografie a média

 

 

4

4

8

Fotografická tvorba

 

 

4

4

8

Odborná praxe

 

3

4

4

11

Celkem hodin

36

38

36

38

148

 

Nepovinné vyučovací předměty

I. ročník

II. ročník

III. ročník

IV. ročník

celkem

Seminář z matematiky

 

 

 

2

2