vzdělávací program

Filmová a animační tvorba

obor

82 – 41 – M / 17 Multimediální tvorba

 

                                         Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů ze dne 5. 2. 2019

 

Přijatí uchazeči

1.

MPT/1017/2018

100

2.

MPT/1013/2018

99

3.

MPT/1004/2018

98

4.

MPT/966/2018

98

5.

MPT/1040/2018

98

6.

MPT/972/2018

98

7.

MPT/1001/2018

97

8.

MPT/1109/2018

97

9.

MPT/1120/2018

97

10.

MPT/1066/2018

97

11.

MPT/1056/2018

96

12.

MPT/1019/2018

96

13.

MPT/1077/2018

95

14.

MPT/1038/2018

93

15.

MPT/1021/2018

93

16.

MPT/1174/2018

93

17.

MPT/1097/2018

93

18.

MPT/1069/2018

93

19.

MPT/1046/2018

92

20.

MPT/1094/2018

90

21.

MPT/1074/2018

90

22.

MPT/1123/2018

90

23.

MPT/1126/2018

90

24.

MPT/1121/2018

90

25.

MPT/1110/2018

89

26.

MPT/1148/2018

88

27.

MPT/1057/2018

87

28.

MPT/1085/2018

87

 

Nepřijatí uchazeči – kapacita školy

29.

MPT/1043/2018

84

30.

MPT/1042/2018

81

31.

MPT/1141/2018

80

32.

MPT/1115/2018

79

33.

MPT/1051/2018

74

34.

MPT/1098/2018

68

35.

MPT/1088/2018

67

36.

MPT/1086/2018

64

37.

MPT/1136/2018

64

38.

MPT/1002/2018

63

39.

MPT/1058/2018

63

 

Nepřijatí uchazeči – nedostatek bodů

40.

MPT/1080/2018

58

41.

MPT/1024/2018

53

42.

MPT/1008/2018

53

 

Nepřijatí uchazeči – nedostavili se

43.

MPT/1142/2018

0

 

 

Informace pro přijaté uchazeče

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole je potřeba potvrdit odevzdáním Zápisového lístku, a to nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí.

 

Informace pro uchazeče, kteří měli nižší počet bodů

Uchazeči, kteří měli méně než 87 bodů (vzhledem k výsledkům stanovená hranice pro přijetí) ze 100 možných a zároveň vyhověli kritériím stanoveným ředitelem školy pro přijímací řízení, mohou podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

 

Harmonogram

4. – 10. 1.

1. kolo talentových zkoušek

11. 1

zveřejnění výsledku 1. kola talentových zkoušek (ID uchazeče)

24. 1.

náhradní termín 1. kola talentových zkoušek

30. 1.

možnost nahlížet do spisu s podklady pro hodnocení

(nutno se předem domluvit na sekretariátu školy)

5. – 15. 2.

zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a vydání rozhodnutí o nepřijetí uchazeče