Témata k pohovoru pro vzdělávací programy 

Filmová a animační tvorba (FAT), Fotografie a média (FAM) a Počítačová grafika a animace (PGA)

 

 

Příprava k přijímacímu pohovoru

Uchazeč si v přípravě na přijímací pohovor vybere jedno ze zadaných témat (viz Zadaná témata) a připraví si odpovídající soubor prací.

 

Zadaná témata            

1. téma

2. téma

3. téma

4. téma

volné téma (př.: přátelé) 

volný čas   

město

příroda

 

 

Forma a rozsah práce

Po volbě tématu si uchazeč vybere z jedné nebo více forem tvorby.

V případě využití více forem zpracování tématu nemusí být dodržen minimální rozsah (například uchazeč přinese 6 fotografií a 4 kresby apod.)
Podstatné pro hodnocení vlastní tvorby uchazeče je její kvalita, nikoliv její množství.

 

Minimální (u videa a animace maximální) rozsah vlastní tvorby:

fotografie

8x

video     

do 5 min

animace

do 2 min

kresba   

5x

malba    

5x

koláž      

5x

modelářské práce

3x

                              

 

Prezentace vlastní tvorby

Vyhotovené práce uchazeč přinese k přijímacímu pohovoru. V průběhu pohovoru bude provedena jejich prezentace včetně zhodnocení.