Kritéria přijímacího řízení vzdělávacích programů:

Filmová a animační tvorba (FAT),  Fotografie a média (FAM) a Výtvarnictví a užitý design (VUD)

 

 

Předpoklady přijetí           

Úspěšné ukončení základního vzdělávání (nutno předložit doklad o řádném ukončení docházky nebo ukončení 8. ročníku ZŠ a předložení výpisu vysvědčení z 1. pololetí 9. ročníku).

Prokázání vhodných schopností, vědomostí a zájmů, které jsou důležité pro obor.

Podání přihlášky (pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky).

          

Kritéria pro hodnocení uchazeče   

Hodnocení znalostí uchazeče ze ZŠ (vysvědčení, výsledky testů).

Všeobecný rozhled uchazeče a jeho předpoklady ke vzdělávání (výsledky hodnocení dosažené při přijímacím pohovoru).

Hodnocení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče v návaznosti na profilaci oboru vzdělání a charakter školy (vítané je doložení zájmu o obor vlastními výtvarnými, fotografickými a dalšími pracemi).

 

Bodový systém vyhodnocení výsledků (kritérium / body)

hodnocení ze základní školy  (vysvědčení; test); všeobecný rozhled

0 - 30

zájem v návaznosti na profilaci oboru

0 - 30

schopnosti a talent (hodnocení prací)

0 - 40

 

Pořadí uchazeče                 

Je stanoveno podle dosaženého počtu bodů (minimálně 60 bodů pro přijetí;, maximální počet je 100).

V případě, že podmínky přijímacího řízení splní více uchazečů, rozhoduje o jejich přijetí pořadí, které uchazeči získají na základě vyhodnocení výsledků přijímacího řízení.

 

Vyhodnocení přijímacího řízení

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů, stanoví jejich pořadí a odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí na adresu uvedenou v přihlášce ke vzdělávání.

 

Zápisový lístek    

K potvrzení uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží jeden zápisový lístek na této základní škole.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrzuje uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli školy (nejpozději do 10 pracovních dnů po přijímacím řízení ).