2016 / 17

                                                    Přehled zadání a hodnocení klauzurních prací

 

Třída/

ŠVP

téma
(forma)

předměty

vedoucí

práce

odevzdání

nejdéle do:

hodnocení

od:

zkušební

komise

 

 

 

 

 

 

 

1.A

 

Transformace

vlastní podoby

do tematického objektu

(kombinovaná technika)

KOM

MOD

 

 

 

Kl

(Ko)

18. 5.

 

 

 

25. 5.

 

14:10

Sm

 

Kl,  Ko

1.B

 

Transformace

vlastní podoby

do tematického objektu

(kombinovaná technika)

KOM

MOD

 

 

 

Kl

(Ko)

18. 5.

 

25. 5.

 

12:25

Sm

 

Kl,  Ko

1.C

(VGD)

 

 

 

Transformace

vlastní podoby

do tematického objektu

(kombinovaná technika)

KOM

MOD

 

Ko

 

(Kl)

 

18. 5.

 

29. 5.

 

9:50

Sm

 

Ko,  Kl

2.A

 

 

Přísloví a pořekadla

nebo

ilustrace k básni

(volná technika,

  A2 nebo A3)

POG

VÝT

 

 

 

 

(Ja, Ak))

22. 5.

 

29. 5.

 

8:00

Sm

 

Pš, Ak

2.B

(FAM)

 

Přísloví a pořekadla

nebo

ilustrace k básni

(volná technika,

  A2 nebo A3)

POG

VÝT

 

 

 

 

(Ja)

22. 5.

 

30. 5.

 

9:50

Sm

 

Pš,  Ja

3.A

(FAT)

poč. an.

Design malého funkčního předmětu a jeho animovaná prezentace

(přívěsek, otvírák …)

ANM

 

 

 

 

To

 

(Mt)

4. 5.

 

12. 5.

 

10:40

Sm

 

To,  Mt

3.A

(FAT)

klas. an.

Animovaná vizitka

 

(klasická animace)

ANM

 

 

 

 

Mt

 

(To)

4. 5.

 

12. 5.

 

10:40

Sm

 

Mt,  To

3.A

(FAM)

 

 

 

Fotografie jako ilustrace k textu

 

(4 x foto, A3, včetně explikace)

FOT

 

 

 

 

 

 

4. 5.

 

12. 5.

 

11:50

Sm

 

Kč,  Ří

3.B

(VGD)

Polygony

Illustrator

 

(téma volné, formát A3,

  série 3 prací)

 

DES

 

 

 

Ja

 

(Ak)

4. 5.

 

11. 5.

 

11:35

Sm

 

Ja,  Ak